Tjenesteydelser - 173707-2019

12/04/2019    S73    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København S: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 073-173707

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 050-114945)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: htn@ski.dk
Telefon: +45 41124094

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SaaS - Cloud (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale som omhandler software as a service (SaaS). SaaS er en leveringsmodel, hvor software leveres på abonnementsvilkår og er centralt hostet. SaaS applikationer er fuldt udviklede slutbruger applikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service, dvs. hvor leverandøren stiller softwareapplikationen til rådighed for kunden, og hvor leverandøren ejer og løbende udvikler og supporterer softwareapplikationen.

Rammeaftalen er opdelt i delaftaler i del I stat og statsfinansieret selvejende institutioner, regioner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsvirksomheder mv. (ikke-kommunale myndigheder) og delaftaler i del II kommuner. Rammeaftalen er opdelt i 56 delaftaler, der hver dækker et FORM-område, herunder 28 delaftaler i del I og 28 delaftaler i del II, som hver især udgør selvstændige og uafhængige rammeaftaler. Se nærmere om opdelingen i delaftaler, herunder ift. FORM, i udbudsbetingelsernes punkt 3 og 4.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 050-114945

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 12/04/2019
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 30/04/2019
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 12/04/2019
Tidspunkt: 13:01
Læses:
Dato: 30/04/2019
Tidspunkt: 13:01
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

På baggrund af spørgsmål modtaget under udbuddet har SKI foretaget en række mindre justeringer og præciseringer i bl.a., rammeaftalens punkt 4 og kravspecifikationerne vedrørende integrationskrav til den fælleskommunale infrastruktur (bilag E.2.1, E.2.2 og E.2.3). I sammenhæng hermed er det konstateret, at der forelå en mangel i snitfladekataloget (bilag E.2.2 og E.2.3) vedrørende snitfladen ”Dialogintegration med SAPA”, der hermed tilføjes. I forbindelse med justeringer og præciseringer forlænges fristen for af afgive tilbud, således at interesserede tilbudsgivere samlet har 20 dage, eksklusive dagen for offentliggørelse af justeringerne og dagen for tilbudsfristen, til at indrette sig på justeringerne. Den forholdsvis lange forlængelse af fristen skyldes, at SKI ønsker at tage hensyn til den kommende påskeuge. Forlængelsen er således ikke udtryk for omfanget af ændringen vedrørende ”Dialogintegration med SAPA”. Der henvises til udbudssiden for nærmere oplysninger.