Varer - 487893-2018

06/11/2018    S213

Danmark-København: Lokalnet

2018/S 213-487893

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Zeppelinerhallen
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Heesche
E-mail: mh@ski.dk
Telefon: +45 51200001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f788eccf-324c-423a-9de3-5aa1d0e650bb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f788eccf-324c-423a-9de3-5aa1d0e650bb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f788eccf-324c-423a-9de3-5aa1d0e650bb/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kommunikationsprodukter og -løsninger

Sagsnr.: 50.07
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32410000 Lokalnet
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale angående levering af kommunikationsprodukter og –løsninger

Der udbydes 3 delaftaler:

- Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter,

- Delaftale 2: Netværksprodukter,

- Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter.

Nærværende udbudte rammeaftale erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.07. Fra den 1.1.2020 vil aftalen indgå i det statslige indkøbsprogram, hvorefter aftalen vil skulle dække det statslige indkøbsbehov på området. Staten som helhed er fra 1.1.2020 forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017 om indkøb i staten, inkl. eventuelle senere ændringer til forskriften, der ændrer i/ophæver/erstatter cirkulæret.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. Det fremgår af bilag A, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, ligesom der fremgår en oversigt over de øvrige kunder, som kan bruge aftalen frivilligt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 678 780 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 Unified Communications- og telefoniprodukter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32540000 Centraler
32550000 Telefonudstyr
32570000 Kommunikationsudstyr
32580000 Dataudstyr
48510000 Programpakke til kommunikationsformål
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører indkøb af kommunikationsprodukter og –løsninger.

Det udbudte sortiment på delaftale 1 omfatter følgende:

1) Unified Communications/PBX:

— On-premise Unified Communications/PBX,

— Cloudbaseret Unified Communications/PBX,

— IP telefoner og ATA bokse,

— Mobiltelefoner.

2) Omstillingsfunktionalitet:

— Omstillingsfunktionalitet.

3) Kontaktcenterfunktionalitet:

— On-premise Kontaktcenterfunktionalitet,

— Cloudbaseret Kontaktcenterfunktionalitet.

- Videokonference:

— Videokonferenceenheder,

— MCU enheder,

— Cloudbaseret Videokonferencefunktionalitet.

4) Video Overvågning:

— Video Overvågning.

5) Headsets:

— Trådede Headsets,

— Trådløse Headsets.

6) DECT:

— DECT systemer og terminaler.

7) Management til Unified Communications- og telefoniprodukter:

— Management til UC/PBX,

— Management til Kontaktcenter,

— On-premise Mobile Device Management,

— Cloudbaseret Mobile Device Management.

8) Tilbehør til Unified Communications- og telefoniprodukter:

— Kabler til UC og telefoni,

— Strømforsyninger til UC og telefoni,

— Moduler til UC og telefoni,

— Batterier til UC og telefoni.

9) Licensaftaler til Unified Communications og telefoni;

10) Service- og support til Unified Communications og telefoni;

11) Timebaserede ydelser til Unified Communications og telefoni.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 380 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af delaftalen kan forlænges med 2 gange 12 måneder.

Delaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusiv forlængelser.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 8 ansøgere på delaftale 1, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere 8 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil blive foretaget ud fra nedenstående kriterier:

1) Leverandørens ydelsesspecifikke omsætning inden for delaftalens produkter og ydelser;

2) Relevansen af referencer.

I bedømmelsen vægter nr. 1 med 50% og nr. 2 vægter med 50%.

Kriterium 1: Omsætning inden for delaftalens ydelsesspecifikke produkter og ydelser.

SKI vil foretage en vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af den angivne omsætning inden for delaftale 1's ydelsesspecifikke produkter og ydelser jf. bilag B Kravspecifikationen, i det senest disponible regnskabsår ved at omregne omsætningen til en karakter jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.3.1.

Kriterium 2: Relevansen af ansøgers referencer.

SKI vil foretage en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af relevansen af ansøgers referencer. Relevansen af ansøgers referencer vurderes på baggrund af referencens bredde og referencens økonomiske størrelse med en vægtning på henholdsvis 70% for bredde og 30% for økonomisk størrelse.

Ved bredde forstås de ydelser inden for det relevante løsningsområde, jf. rammeaftalens bilag B Kravspecifikationen for delaftale 1, som ansøgeren har leveret i hver enkelt reference.

Ved referencens økonomiske størrelse forstås referencens økonomiske størrelse (i DKK) de seneste 3 år fra ansøgningsfristen for nærværende udbud.

Hvis (og kun hvis) 2 eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af ovenstående kriterier, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditetsgrad. Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 Netværksprodukter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32420000 Netudstyr
48210000 Programpakke til netværk
32410000 Lokalnet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører indkøb af kommunikationsprodukter og –løsninger.

Det udbudte sortiment på delaftale 2 omfatter følgende:

1) Switche:

— Access Switche,

— Distributionsswitche,

— Core Switche,

— Datacenterswitche,

— Switche til hårde miljøer.

2) Routere:

— WAN Access Routere,

— WAN Core Routere.

3) WiFi:

— WiFi Controllere Appliance,

— Cloudbaserede WiFi Controllere,

— Access Points.

4) Brugervalideringsprodukter:

— BVS Hardware,

— BVS Software.

5) Management af Netværksprodukter:

— Management af Netværksprodukter.

6) Tilbehør til Netværksprodukter:

— Kabler til Netværksprodukter,

— Strømforsyninger til Netværksprodukter,

— Transceivere til Netværksprodukter,

— WiFi Antenner,

— Moduler til Netværksprodukter.

7) Licensaftaler til Netværksprodukter;

8) Service- og support til Netværksprodukter;

9)Timebaserede ydelser til Netværksprodukter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 858 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af delaftalen kan forlænges med 2 gange 12 måneder.

Delaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusiv forlængelser.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 8 ansøgere på delaftale 2, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere 8 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil blive foretaget ud fra nedenstående kriterier:

1) Leverandørens ydelsesspecifikke omsætning inden for delaftalens produkter og ydelser;

2) Relevansen af referencer.

I bedømmelsen vægter nr. 1 med 50% og nr. 2 vægter med 50%.

Kriterium 1: Omsætning inden for delaftalens ydelsesspecifikke produkter og ydelser.

SKI vil foretage en vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af den angivne omsætning inden for delaftale 2's ydelsesspecifikke produkter og ydelser jf. bilag B Kravspecifikationen, i det senest disponible regnskabsår ved at omregne omsætningen til en karakter jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.3.1.

Kriterium 2: Relevansen af ansøgers referencer.

SKI vil foretage en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af relevansen af ansøgers referencer. Relevansen af ansøgers referencer vurderes på baggrund af referencens bredde og referencens økonomiske størrelse med en vægtning på henholdsvis 70% for bredde og 30% for økonomisk størrelse.

Ved bredde forstås de ydelser inden for det relevante løsningsområde, jf. rammeaftalens bilag B Kravspecifikationen for delaftale 2, som ansøgeren har leveret i hver enkelt reference.

Ved referencens økonomiske størrelse forstås referencens økonomiske størrelse (i DKK) de seneste 3 år fra ansøgningsfristen for nærværende udbud.

Hvis (og kun hvis) 2 eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af ovenstående kriterier, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditetsgrad. Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 It-sikkerhedsprodukter

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32420000 Netudstyr
32580000 Dataudstyr
48700000 Værktøjsprogrampakke
32410000 Lokalnet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører indkøb af kommunikationsprodukter og –løsninger.

Det udbudte sortiment på delaftale 3 omfatter følgende:

1) Security Appliances:

— Firewalls.

2) Intrusion, Detection and Prevention Systems:

— Hardware Appliance til IDPS,

— Software baseret IDPS.

3) DDOS protection:

— DDOS funktionalitet.

4) Security Information and Event Management:

— SIEM Software.

5) Load Balancer:

— Load Balancing.

6) Endpoint Protection:

— Endpoint Protection.

7) Management af It-sikkerhedsprodukter:

— Management af Security Appliances.

8) Tilbehør til It-sikkerhedsprodukter:

— Kabler til It-sikkerhedsprodukter,

— Strømforsyning til It-sikkerhedsprodukter,

— Transceivere til It-sikkerhedsprodukter,

— Moduler til It-sikkerhedsprodukter.

9) Licensaftaler til It-sikkerhedsprodukter;

10) Service- og support til It-sikkerhedsprodukter;

11) Timebaserede ydelser til It-sikkerhedsprodukter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af delaftalen kan forlænges med 2 gange 12 måneder.

Delaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusiv forlængelser.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 8 ansøgere på delaftale 3, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere 8 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil blive foretaget ud fra nedenstående kriterier:

1) Leverandørens ydelsesspecifikke omsætning inden for delaftalens produkter og ydelser;

2) Relevansen af referencer.

I bedømmelsen vægter nr. 1 med 50% og nr. 2 vægter med 50%.

Kriterium 1: Omsætning inden for delaftalens ydelsesspecifikke produkter og ydelser.

SKI vil foretage en vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af den angivne omsætning inden for delaftale 3's ydelsesspecifikke produkter og ydelser jf. bilag B Kravspecifikationen, i det senest disponible regnskabsår ved at omregne omsætningen til en karakter jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.3.1.

Kriterium 2: Relevansen af ansøgers referencer.

SKI vil foretage en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af relevansen af ansøgers referencer. Relevansen af ansøgers referencer vurderes på baggrund af referencens bredde og referencens økonomiske størrelse med en vægtning på henholdsvis 70% for bredde og 30% for økonomisk størrelse.

Ved bredde forstås de ydelser inden for det relevante løsningsområde, jf. rammeaftalens bilag B Kravspecifikationen for delaftale 3, som ansøgeren har leveret i hver enkelt reference.

Ved referencens økonomiske størrelse forstås referencens økonomiske størrelse (i DKK) de seneste 3 år fra ansøgningsfristen for nærværende udbud.

Hvis (og kun hvis) 2 eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af ovenstående kriterier, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditetsgrad. Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne for hver delaftale er angivet i punkt II.2.9.

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers ydelsesspecifikke omsætning inden for delaftalens produkter og ydelser i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Specifik omsætning. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom;

2) Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens samlede egenkapital og ansøgerens/tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om ansøgers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og Finansiel formåen – Finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning:

Det er et minimumskrav, at ansøger i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet ydelsesspecifik omsætning inden for delaftalens produkter og ydelser, jf. bilag B Kravspecifikation, på minimum 20 000 000 DKK ekskl. moms. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes den ydelsesspecifikke omsætning som ansøgers og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes den ydelsesspecifikke omsætning som virksomhedernes samlede ydelsesspecifikke omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Minimumskravene til soliditetsgrad:

Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på minimum 8% for det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøger og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Minimumskravene til ydelsesspecifik omsætning:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser, fremgår,

Eller

- en erklæring om, at det i ESPD anførte om den samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for rammeaftalens produkter og ydelser er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos ansøger.

Minimumskravene til soliditetsgrad:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad fremgår eller alternativt, hvor den samlede egenkapitals værdi og samlede aktivers værdi fremgår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne for hver delaftale er angivet i punkt II.2.9.

Ansøgere kan fremsende op til 3 referencer inden for hvert løsningsområde, dvs. op til 6 referencer pr. delaftale, som der søges prækvalifikation på.

1) Delaftale 1: Unified Communications- og telefoniprodukter:

— Løsningsområde 1: Unified Communications- og telefoniløsninger,

— Løsningsområde 2: Kontaktcenterløsninger.

2) Delaftale 2: Netværksprodukter:

— Løsningsområde 1: LAN løsning,

— Løsningsområde 2: WiFi løsning.

3) Delaftale 3: It-sikkerhedsprodukter:

— Løsningsområde 1: Security Appliances,

— Løsningsområde 2: IDPS, SIEM, Endpoint Protection.

Af hensyn til overskueligheden for ansøgerne er der oprettet særskilte dokumenter til angivelse af referencer for henholdsvis delaftale 1, 2 og 3, kaldet:

— ”Skema til oplysninger om referencer – Delaftale 1 Unified Communications- og telefoniprodukter”,

— ”Skema til oplysninger om referencer – Delaftale 2 Netværksprodukter”, og

— ”Skema til oplysninger om referencer – Delaftale 3 It-sikkerhedsprodukter”.

Ansøger bedes angive oplysninger om sine referencer i disse dokumenter. Således skal ESPD, del IV afsnit C: Teknisk og faglig formåen ikke udfyldes.

Såfremt en ansøger fremsender mere end 3 referencer for hvert af de 2 løsningsområder, vil de 3 første referencer for hvert løsningsområde i det/de sidst uploadede afkrydsningsskemaer for hver delaftale blive anvendt i vurderingen af udvælgelseskriterierne.

”Reference” defineres i denne sammenhæng som levering af ydelser/funktioner inden for et givent løsningsområde, jf. bilag B, inden for en given tidsperiode for en kunde. Ved en ”kunde” forstås en organisatorisk enhed, som har et CVR nr. forskelligt fra ansøgers eget. Leverancer indgået under en rammeaftale eller en konkret kontrakt kan benyttes som reference, hvorimod selve rammeaftalen ikke udgør en reference.

De fremsendte referencer udgør endelig dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § 151 og § 152. De tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne vedrørende teknisk og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En reference må maksimalt ligge 3 år tilbage fra ansøgningsfristen for nærværende udbud.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt ansøgeren/tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.5. Tilsvarende hæfter en ansøger/tilbudsgiver, som i sin ansøgning om prækvalifikation i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver, jf. udbudsbetingelsernes punkt 9.6.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Der fremgår af bilag D om, hvornår der kan gennemføres en elektronisk auktion.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 065-144178
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

En økonomisk aktør, der deltager i udbuddet, må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive ansøgning/tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger/tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

- Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics,

- Ad II.1.5) og II.2.6): Det anførte beløb er et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning,

- Ad) III.1.3): Af hensyn til overskueligheden for ansøgerne er der oprettet særskilte dokumenter til angivelse af referencer for henholdsvis delaftale 1, 2 og 3, kaldet: ”Skema til oplysninger om referencer – Delaftale 1 Unified Communications- og telefoniprodukter”, ”Skema til oplysninger om referencer – Delaftale 2 Netværksprodukter” og ”Skema til oplysninger om referencer – Delaftale 3 It-sikkerhedsprodukter”). Ansøger bedes angive oplysninger om sine referencer i disse dokumenter,

- Ad) IV.1.3) Der påtænkes tildelt 5 leverandører pr. delaftale.

Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

— Ansøger skal vedlægge en udfyldt elektroniske version af ESPD. ESPD tjener som foreløbig dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder egnethedskrav. Bemærk at ordregiver inden tildeling skal kræve endelig dokumentation herfor i henhold til udbudslovens §§ 151-152,

— For information om udfyldelse og indsendelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2.

Udbudssystemet Ethics:

— - Ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics;

— - Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3;

— - Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Login for at få adgang til tilmelding« og logge ind. Herefter kan der klikkes på »Tilmelding« for at tilmelde sig udbuddet.

Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login;

— - Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på »Opret ny bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og der kan logges ind ved at klikke på »Login og gå på din side« Herefter kan man tilmelde sig udbuddet.

Efter succesfuld aktivering, får man tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter);

— - Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende ansøgningen/tilbuddet og de til ansøgningen/tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen;

— - SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget ansøgning/tilbud. Når ansøger/tilbudsgiver uploader ansøgning/tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte ansøgningen/tilbuddet i Ethics efter ansøgningsfristens/tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2018