Tjenesteydelser - 540159-2019

14/11/2019    S220

Danmark-Roskilde: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 220-540159

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Fosgaard
E-mail: sunef@roskilde.dk
Telefon: +45 46313033

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: raadhus@greve.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.greve.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: post@lejre.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lejre.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: stevns@stevns.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.stevns.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: slagelse@slagelse.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: raadhus@koege.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koege.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
By: Solrød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: sikkerkommune@solrod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.solrod.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@guldborgsund.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: ringsted@ringsted.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: soroekom@soroe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.soroe.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
By: Højby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kommune@odsherred.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odsherred.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kalundborg@kalundborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: naestved@naestved.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.naestved.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: vordingborg@vordingborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vordingborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: sikkerpost@holb.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holbaek.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255017&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255017&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af indkøbsanalysesystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af et fælles indkøbsanalysesystem til Fællesudbud Sjællands kommuner. FUS består af følgende 16 kommuner: Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Næstved Kommune, Roskilde Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune og Odsherred Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72416000 Applikationsudbydere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af et fælles indkøbsanalysesystem til Fællesudbud Sjællands kommuner. FUS består af følgende 16 kommuner: Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Næstved Kommune, Roskilde Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune og Odsherred Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 mdr.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Antal af brugere udover 2 administratorer der er inkluderet i prisen pr. kommune.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Sociale og etiske kontraktbestemmelser er gældende for aftalen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019