Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 1300-2015

Prikaži smanjeni prikaz

03/01/2015    S2

Belgija-Bruxelles: Razne studije

2015/S 002-001300

Prethodna (informacijska) obavijest

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (CONNECT)
Poštanska adresa: avenue de Beaulieu 25
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Vidi točku II.8. u odjeljku II.B

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologija.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.B: Predmet nabave (Roba ili usluge)

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Razne studije.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Namjerno izostavljeno.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Provedba, praćenje i ocjenjivanje mjera temeljem Direktive 61/2014 u svrhu smanjenja troška primjene širokopojasne infrastrukture velike brzine i olakšavanja međusektorske suradnje u pogledu primjene IKT infrastrukture — SMART 2015/0001.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Trostruki je cilj studije:
(1) odrediti metodologiju praćenja i ocjenjivanja u svrhu nadopunjavanja podataka te ocijeniti napredak dijeljenja infrastrukture, koordinacije radova, gotovih kuća širokopojasne mreže velike brzine, transparentnosti i pravovremenosti dodjeljivanja upravnih dozvola;
(2) podržati provedbu Direktive, osobito određivanjem ključnih elemenata radi podrške dijeljenju i zajedničkoj primjeni infrastrukture, uključujući međusektorske (npr. komunalije) i moguće sinergije (npr. primjenom pametne mreže), kao i nove poslovne modele i inovacije u tom području;
(3) analizirati postupak normizacije za pristup mrežama sljedeće generacije (NGA) spreman u kući i uporaba „oznaka za spremnost za širokopojasnu mrežu”.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B1.

E-pošta: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pristupni sustavi za ulaganje u mrežu i poslovne modele u Europi — SMART 2015/0002.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je ove studije dvostruk. Kao prvo, izvoditelji trebaju pružiti komparativnu analizu (referentna vrijednost) o učinkovitosti i djelotvornosti glavnih javnih i privatnih modela ulaganja s gledišta pružatelja elektroničke mreže i usluge, kao i njihovih odgovarajućih poslovnih modela, putem ocjenjivanja njihovog srednjeročnog i dugoročnog društveno-gospodarskog utjecaja. To će se učiniti u odnosu na niz društveno-gospodarskih pokazatelja referentnih vrijednosti s ciljem omogućavanja dosljednog uspoređivanja na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj razini diljem Europe. Kao drugo, trebaju biti u mogućnosti pružiti usmjeravanje u pogledu različitih pristupnih sustava koji su najprikladniji za podršku učinkovitim modelima ulaganja/poslovnim modelima i ostvarivanje ciljeva politike EU-a. Potonje treba ostvariti putem niza ključnih pokazatelja učinkovitosti, uzimajući u obzir odredbe o regulaciji pristupa okvira za elektroničke komunikacije.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B1

E-pošta: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Sporna pitanja pregleda u područjima ulaska na tržište, upravljanja oskudnim sredstvima i općih potrošačkih pitanja — SMART 2015/0003.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom će se ocijeniti trenutačni regulatorni okvir s ciljem određivanja temeljnih aspekata pregleda i pružiti dalekovidna analiza uzimajući u obzir utjecaj tehnoloških promjena i razvoja tržišta na regulaciju. To će se provesti na temelju ocjene budućih regulatornih izazova za (1) ulazak na tržište, osobito u vezi pitanja ovlaštenja, uključujući spektar (potreba za detaljnijim zajedničkim postupcima i uvjetima ovlaštenja) i (2) upravljanje oskudnim sredstvima, osobito dodjela i raspodjela spektra, uključujući dijeljenje i numeriranje (povećana potreba za brojevima za M2M komunikacije), usmjereno na rizik od iscrpljivanja sredstava numeriranja i dodjeljivanje brojevnih raspona i prava prvenstva; kao i za (3) aspekte krajnjih korisnika, uz iznimku univerzalne usluge, između ostalog, snopova, prebacivanja i interakcije između fiksnih i mobilnih pretplata.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B1.

E-pošta: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Ispitivanje institucionalnog ustroja koji podupire regulaciju i upravljanje spektrom na jedinstvenom tržištu za telekome — SMART 2015/0004.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom će se postaviti temelji za novi mandat Komisije, uporabom postojećih alata koje pruža regulatorni okvir i pripremom pregleda o tome kako se postojeći mehanizmi za osiguravanje regulatorne dosljednosti i postizanje višeg stupnja koordinacije pri uporabi spektra unutar jedinstvenog tržišta mogu dodatno unaprijediti. Kako je objavljeno u komunikaciji Komisije o povezanom kontinentu, ovim se pregledom, koji će u dogledno vrijeme uključivati široko javno savjetovanje, također treba ispitati je li trenutačni institucionalni ustroj prikladan za svrhu rješavanja regulatornih izazova jedinstvenog digitalnog tržišta, uključujući u području spektra. Pregledom se također mogu riješiti implikacije u smislu institucionalnog ustroja ravnopravne primjene pravila koja se primjenjuju na mrežne „over-the-top” usluge u usporedbi s uslugama telekoma; te pitanja u pogledu tržišnog natjecanja i potrošača koja se javljaju u konvergentnom telekomu, audiovizualnim i internetskim uslugama.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B1.

E-pošta: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Podrška za pripremu ocjene utjecaja koja prati pregled regulatornog okvira za elektroničke komunikacije — SMART 2015/0005.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je studijom dobiti analizu troška i koristi opcija koje je odredila Komisija, sve do javnih savjetovanja koja će biti organizirana na temelju zaključaka studija provedenih u 2015. u kontekstu pregleda regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Odgovarajući stupanj detaljnosti definicije opcija politike bit će određen u dogledno vrijeme.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B1.

E-pošta: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Podrška za pripremu ocjene utjecaja koja prati pregled Uredbe o roamingu — SMART 2015/0006.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
U skladu s člankom 19. izmijenjene Uredbe o roamingu, Komisija mora izvijestiti Europski parlament i Vijeće o funkcioniranje ove Uredbe najkasnije do 30.6.2016. Kako je utvrđeno Uredbom, sljedeća pitanja, između ostalih, moraju biti obuhvaćena pregledom za 2016.: (a) razvoj u vezi s veleprodajnim i maloprodajnim naknadama za pružanje govornih, SMS i podatkovnih komunikacijskih usluga korisnicima roaminga te odgovarajući razvoj za usluge pokretnih komunikacija na domaćoj razini u državama članicama; (b) u kojoj se mjeri razinom veleprodajnih i maloprodajnih naknada osigurala zaštita od prekomjernih cijena i istodobno omogućio razvoj tržišnog natjecanja; (c) hoće li tržišno natjecanje biti dovoljno za ukidanje maksimalnih veleprodajnih naknada. Studija će se oslanjati na dokaze koje je prikupio BEREC.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B2.

E-pošta: cnect-b2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Trošak izračuna kapitala u EU-u — ocjenjivanje utjecaja različitih opcija politike radi usuglašavanja (nacionalnih) regulatornih odluka o mjerama oporavka unutar sektora elektroničkih komunikacija — SMART 2015/0007.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ciljevi studije su (i) pružiti osnovne podatke i (ii) pridonijeti ekonomskim temeljima za ocjenu utjecaja za Komisijinu preporuku u vezi (planiranog) troška kapitala u skladu s člankom 19. Okvirne direktive.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B3.

E-pošta: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pregled preporuke u vezi naknada za prekidanje — ocjenjivanje utjecaja različitih opcija politike — SMART 2015/0008.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ciljevi studije su (i) pružiti osnovne podatke i (ii) pridonijeti ekonomskim temeljima za ocjenu utjecaja za Komisijinu (revidiranu) preporuku (ili odluku) u vezi naknada za prekidanje u skladu s člankom 19. Okvirne direktive.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B3.

E-pošta: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Gospodarski i društveni utjecaj ponovne namjene pojasa od 700 MHz za bežične širokopojasne usluge u Europskoj uniji — SMART 2015/0010.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ciljevi su studije:
— istražiti troškove prijelaza DDT mreža nakon otvaranja pojasa od 700 MHz u skladu s vjerojatnim smjernicama EU-a; ovime treba biti obuhvaćena nadogradnja mrežne opreme na tehnologiju i topologiju nove generacije, rekonfiguracija mreže, uključujući ponovno planiranje frekvencije i bilo koje razdoblje istovremenog emitiranja, prekogranična koordinacija i drugi bitni aspekti,
— istražiti trošak prijelaza PMSE opreme na nove frekvencije unutar UHF pojasa ili na druge pojaseve,
— istražiti trošak komunikacijskih kampanja za građane,
— istražiti trošak za potrošače i građane prilikom prilagodbe ili nadogradnje opreme TV prijemnika poput antena i televizora,
— istražiti implikacije troška za radioodašiljanje,
— ocijeniti utjecaj na dostupnost i kvalitetu TV programa za građane nakon otvaranja pojasa od 700 MHz,
— dati pregled najbolje prakse za nadoknadu troška povezano s pravilima državne pomoći,
— predložiti mjere na razini EU-a kojima će se olakšati prijelaz i pritom ublažiti negativni društveno-gospodarski utjecaji.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B4.

E-pošta: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija mapiranja (faza II): širokopojasna infrastruktura, usluge, potražnja i ulaganja u Europi — SMART 2014/0016.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ova studija slijedi nakon faze 1 studije mapiranja (2013.–2014.) kojom su se pregledavale postojeće inicijative mapiranja u Europi te su se, na temelju najboljih praksi, dale preporuke u vezi metodologije koja će pomoći javnim vlastima pri razvijanju vlastitih informatičkih alata za mapiranje širokopojasne infrastrukture, usluga, potražnje i ulaganja. Na temelju tih rezultata ovom će se studijom primijeniti ta metodologija za razvijanje takvog informatičkog alata za Komisiju. Neobrađeni podaci prikupljeni od glavnih dionika (javnih vlasti, operatora i komunalnih službi) dat će niz različitih slojeva podataka: pokrivenost postojećih i planiranih različitih vrsta infrastrukture, nazivne i stvarne brzine dostupne po stanovnicima, stope prihvaćanja po područjima itd. Izvoditelji će poglavito razviti i ispitati metodu za mjerenje kvalitete usluge širokopojasnih projekata koje financira EU (npr. CEF, ESIF). Nadalje, izvoditelj će analizirati sadržaj nacionalnih širokopojasnih planova, njihovu izvodljivost, nedostatke u pogledu ulaganja, mjere koje olakšavaju privatno ulaganje i aktivnosti mapiranja.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B5.

E-pošta: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija o utjecaju paketa u vezi poslova, razvoja i ulaganja (Katainen) u području IKT infrastrukture — SMART 2015/0053.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom se namjerava:
— procijeniti ili potvrditi financiranje u smislu pojma „kritične mase” s obzirom na moguće potrebe svakog od revolucionarnih projekata utvrđenih u okviru paketa Juncker,
— razviti/analizirati mjere za pružanje intervencije, uključujući nove dokaze o učinku multiplikatora različitih vrsta intervencija,
— istražiti moguće sinergije i interakciju s drugim sektorima s obzirom na ostvarivanje holističkog pristupa ulaganju u IKT infrastrukturu,
— istražiti mehanizam isporuke, naročito:
• uporabu financijskih instrumenata;
• poticanje („crowding-in”) privatnog ulaganja;
• poticanje nacionalnog javnog ulaganja;
• uporabu mogućeg postojećeg javnog financiranja (ESIF, CEF, drugo).
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT B5.

E-pošta: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Praćenje regulatornog i tržišnog razvoja za elektroničke komunikacije i digitalne usluge u EU-u — SMART 2014/0027.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je osmisliti alat za praćenje ocjenjivanja napretka u zemljama u postupku proširenja EU-a o usklađivanju s okvirom EU-a za usluge elektroničke komunikacije i informacijskog društva te konvergencija s jedinstvenim digitalnim tržištem. To podrazumijeva prikupljanje, organiziranje, procjenjivanje i predstavljanje potrebnih podataka u obliku izvješća svakih 12 mjeseci, dopuštajući komparativnu analizu napretka ne samo u zakonskom usklađivanju, već i u stupanju na snagu i provedbi zakona te analizu sposobnosti, transparentnosti i neovisnosti regulatornih tijela za praćenje razvoja propisa i tržišta.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT D1.

E-pošta: cnect-d1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Implikacije softverskog umrežavanja u okviru novih tehnologija i virtualizacije funkcioniranja mreže u pogledu budućeg telekomunikacijskog krajolika — SMART 2015/0011.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je ove studije istraživati u neistraženom području tehnološkog i društveno-gospodarskog utjecaja softverskog umrežavanja (SDN) i virtualizacije funkcioniranja mreže (NFV). Njome se treba pojasniti budući utjecaj 2 moguće revolucionarne tehnologije u smislu vremenskog okvira (postupne) primjene, migracijskih putova od postojećih tehnologija, mogućeg utjecaja na poslovne modele, inovacijskog potencijala, uključujući nove dionike koji ostvaruju profit od stalnog razvoja, općeg tržišnog potencijala i njihovog pozicioniranja unutar trenutačnog i budućeg telekomunikacijskog regulatornog okvira. Stoga je cilj istražiti nedovoljno definirano područje i njegov mogući utjecaj na višestruke politike EU-a (istraživanje i razvoj, industrijska politika, politika u vezi telekoma).
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E1.

E-pošta: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija o mapiranju inovacijskih klastera u vezi „Interneta stvari” u Europi — SMART 2015/0012.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom treba pružiti pregled zemljopisnih područja ovih klastera, opis njihovih aktivnosti te rang ovih aktivnosti nakon njihovog određivanja, poput, primjerice: najčešćih infrastruktura „Interneta stvari”, vodećih industrijskih partnera i agregatora potražnje, razine poduzetničkog kapitala uloženog u „Internet stvari”, vodećih novih poduzeća.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E1.

E-pošta: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija o metodama i strategiji prikupljanja podataka za ključne pokazatelje učinkovitosti 5G-PPP-a — SMART 2015/0013.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom treba pružiti usmjeravanje o računanju i provjeravanju (ispravna metodologija i dosljedni podaci) ključnih pokazatelja učinkovitosti 5G-PPP-a.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E1.

E-pošta: cnect-e1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Uloga europskih strukturnih i investicijskih fondova u financiranju projekata računalstva u oblaku — SMART 2015/0014.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je studije dvostruk.
Prvi je cilj provesti analizu postojećih projekata u oblaku koji su financirani iz strukturnih fondova u razdoblju programiranja 2007.–2013. i pružiti primjere najbolje prakse u različitim državama članicama. Najboljom se praksom daju smjernice o tome kako je projekt pokrenut, navodeći njegovu dodanu vrijednost u gospodarskom, društvenom i okolišnom smislu, kao i stečeno znanje. Analiza će biti objavljena kao zasebni rezultat.
Drugi se dio studije odnosi na trenutačno razdoblje programiranja (2014.–2020.) te će ponuditelj provesti analizu sporazuma o partnerstvu i operativnih programa u 7 do 10 država članica u pogledu održivosti projekta računalstva u oblaku i pružiti informacije na lokalnim jezicima s ciljem olakšavanja provedbe projekata u oblaku.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E2.

E-pošta: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Gospodarski i društveni utjecaj softvera i usluga na konkurentnost i inovacije — SMART 2015/0015.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je studijom:
— analizirati utjecaj softverskog tržišta i industrije na europski gospodarski razvoj i konkurentnost na temelju dostupnog materijala uz novo prikupljene podatke,
— ocijeniti utjecaj razvoja softvera od poduzeća koja se ne smatraju dijelom softverske industrije na inovacije njihovih proizvoda i usluga i na njihovu konkurentnost,
— ocijeniti trenutačne aktivnosti u vezi politika i dati daljnje preporuke za unaprjeđenje konkurentnog položaja europske softverske industrije.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E2.

E-pošta: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija u pogledu ocjene utjecaja za delegirani akt iz Uredbe br. 910/2014 (eIDAS) — SMART 2015/0047.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Utvrditi i ocijeniti, s tehničkog, društvenog, organizacijskog, gospodarskog gledišta i gledišta politike, moguće opcije u vezi posebnih kriterija koje trebaju ispuniti imenovana tijela za certificiranje uređaja za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa i kvalificiranog elektroničkog pečata kako je propisano člancima 29. do 31. i člankom 39. Uredbe (EU) br. 910/2014 ‚o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ’ (Uredba eIDAS).
Studija će se temeljiti na trenutačnoj praksi (npr. takozvani „SOG-IS MRA” koji se bavi uzajamnim priznavanjem certifikacije sigurnosnih proizvoda IKT-a između nekoliko europskih država, norma ISO 15408 o sigurnosnoj certifikaciji IKT-a, normizacija „zaštitnih profila” povezana s normom ISO 15408, drugi mogući mehanizmi sigurnosne certifikacije, Odluka Komisije 2000/709/EC, sustav certifikacije utvrđen Uredbom br. 2008/765 itd.). Studijom treba ocijeniti razne moguće scenarije za certificiranje koje će istovremeno biti brzo, jamčiti sigurnost certificiranih proizvoda i ekonomski isplativo.
Putem ove ocjene studijom naročito treba pronaći moguće opcije za posebne kriterije koje trebaju ispuniti imenovana tijela, a koji će odražavati predviđene scenarije (ti su kriteriji srž predviđenog(ih) delegiranog(ih) ak(a)ta).
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: TF eIDAS.

E-pošta: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Globalna perspektiva o gospodarskim aspektima računalstva u oblaku — SMART 2015/0017.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je ovom studijom pružiti podatke o veličini i utjecaju prekograničnog pružanja usluga računalstva u oblaku, uključujući veličinu i prirodu prekograničnih tokova podataka, izvan Europske unije (koji dolaze iz EU-a i namijenjeni su trećim zemljama ili obratno) te preporuke u svrhu podrške tim razvojima kako bi Komisija mogla ocijeniti potrebu za dodatnim aktivnostima u pogledu politike unutar EU-a i međunarodnim aktivnostima u području računalstva u oblaku.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E2.

E-pošta: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pojašnjavanje primjenjivog pravnog okvira za potpune, zajedničke ili samoregulatorne aktivnosti u sektoru računalstva u oblaku — SMART 2015/0018.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je studijom analizirati i pružiti pojašnjenje u pogledu primjene postojećih pravnih i regulatornih okvira (primjerice u području telekomunikacija, e-trgovine i zaštite podataka) na trenutačni i budući razvoj računalstva u oblaku kako bi se pružila pravna i regulatorna sigurnost sektoru računalstva u oblaku i klijentima računalstva u oblaku u Europi. Nadalje, pružit će Komisiji usluge utvrđivanja ispravne regulatorne okoline koja potiče ulaganje i inovativno poslovanje, a da se pritom očuvaju važne javne vrijednosti.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E2.

E-pošta: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Popis europskih i nacionalnih pokusnih postrojenja i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja — SMART 2015/0019.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ciljevi su studije:
1. Na temelju XiPi-ja, europske baze podataka pokusnih postrojenja koja je uspostavljena u okviru projekta Infinity, studijom treba sastaviti popis europskih, nacionalnih i regionalnih pokusnih postrojenja, pokusnih platformi i laboratorija dostupnih za integraciju u projekt Fire+ putem heterogenog rješenja koje se može izmijeniti i razvijati. Dobivena pokusna infrastruktura mora biti opsežna, pokrivati različite tehnologije i dopuštati integraciju na zahtjev slijedom potreba ispitivača i korisnika.
2. Utvrđivanje, ocjenjivanje i smjernice za buduće potrebe za ispitivanje naprednog umrežavanja i dodatne usluge s potrebom ispitivanja velikih razmjera uz već postojeća ili buduća postrojenja u okviru projekta Fire+. Time će se omogućiti jedinicama projekta Net Futures promicanje ispitivanja uz već postojeća postrojenja projekta Fire.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E4.

E-pošta: cnect-e4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Otvorene inovacije u pametnim gradovima, osmišljavanje uspješnih ekosustava inovacija — SMART 2014/0037.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Otvorena inovacija prenesena je na javni sektor, a posebice na gradove s obzirom da utjecaj ulaganja u istraživanja i inovacije uvelike ovisi o funkcioniranju ekosustava inovacija. U praksi još nemamo postupak ili metodu opisivanja kako bi se to trebalo provesti, uključujući sudjelovanje građana u procesu otvorenih inovacija, uzimajući društveni kapital kao važnu sastavnicu za utjecaj. Složenost međuovisnosti različitih aktera i aktivnosti koje pokreću ekosustav inovacija bit će analiziran i sistematiziran s praktičnim primjerima i slučajevima u ovoj studiji.
Pokretači i omogućivači postavljaju se u okvir iz kojeg se dobivaju postupci istraživanja i inovacija koji stvaraju otvorene ekosustave inovacija. Također se istražuje metrika za ocjenjivanje čimbenika uspješnosti ekosustava inovacija. Prethodni okvir usmjeren je na EIP o pametnim gradovima i zajednicama. Bitan je aspekt kako uključiti građane i izgraditi društveni kapital za nove intenzivne IKT usluge koje pokreću korisnici.
Konkretni slučajevi bavit će se snagom gomile kao dijela sudjelovanja dionika.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT ADV07.

E-pošta: cnect-open-innovation@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija o sigurnosnom modelu za sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS) — SMART 2015/0052.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom će se odrediti i predložiti sigurnosni model za povezivanje poslovnih registara koji će odgovarati poslovnim, tehničkim i zakonskim zahtjevima BRIS-a. Model mora biti u skladu sa sigurnosnim normama koje obuhvaćaju aspekte kao što je siguran prijenos informacija; cjelovitost, autentičnost, neosporivost i povjerljivost podataka; zaštićeni pristup određenih skupina ovlaštenih korisnika mehanizmima isporuke informacija. Primjenjivanje prikladnih sigurnosnih mjera za komunikaciju između temeljne platforme BRIS-a i sustava država članica ključni je čimbenik za valjanu primjenu sustava.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT F3.

E-pošta: cnect-f3@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nedostatci u podacima za europski semestar — SMART 2015/0030.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ovom će se studijom pružiti redovito ažurirane informacije za unos u sustav praćenja digitalnih politika te omogućiti prikladno naknadno praćenje u okviru postupka europskog semestra. Njome će se predložiti prikladna metodologija za prikupljanje nužnih dokaza za ocjenjivanje napretka i provedbe politika u područjima u kojima su nedostatci u podacima ocijenjeni, primjerice u pogledu mrežnih javnih usluga, kibernetičke sigurnosti, financiranja politika o digitalnim vještinama itd.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT F4.

E-pošta: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Slobodna radna mjesta za IKT — mrežna baza podataka (Victory) — SMART 2014/0045.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom će se izraditi novi podatkovni alat, mjesečno ažurirani popis slobodnih radnih mjesta za stručnjake u IKT-u diljem EU-a. Njome će se pružiti podaci na razini NUTS2 i podijeliti stručnjake u IKT-u na najmanje 20 kategorija. Popis će sadržavati, ali neće objavljivati stvarna slobodna radna mjesta, već samo statističku analizu. Prikupljanje podataka temeljit će se na robotima koji pretražuju Internet. Ova studija slijedi nakon studije izvodljivosti uključujući pilot proveden u 2014. (SMART 2013/59). Izvorno je planirana za 2014., ali je nakon pilota zaključeno da predviđeni proračun nije dostatan.
Ovo je jedina studija u GU Connect u kojoj se koriste veliki podaci u svrhu politike.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT F4.

E-pošta: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Drugo istraživanje u školama: IKT u obrazovanju — SMART 2014/0020.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je studijom izmjeriti napredak u uporabi i ocijeniti utjecaj uporabe IKT-a u školama u svrhu podučavanja/učenja. U tu će se svrhu osmisliti i provesti prikladno(a) istraživanje(a) u 28 država članica EU-a + na Islandu, u Norveškoj, Turskoj, a rezultati će se ocijeniti i protumačiti u izvješću o studiji, koje također sadrži opsežan niz grafikona i tablica s podacima. Nadalje, pripremit će se informacije o situaciji u svakoj državi (uključujući obrazovnu aktivnost u okviru velike koalicije za digitalne poslove) u obliku niza profila pojedinačnih država.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT G4.

E-pošta: cnect-g4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Srebrna ekonomija — SMART 2015/0038.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Opći je cilj studije analizirati i kvantificirati ukupni potencijal i uvjete za stvaranje novih europskih poslova te razvoj povezan s IKT inovacijama bitan za demografsku promjenu, kao i razviti preporuke u vezi politika na razini EU-a. Studijom treba predložiti metodologiju za analizu, uključujući izvore podataka i ekstrapolaciju na europsku razinu, analizu nedostataka, objašnjenje za intervenciju u pogledu politika na razini EU-a te kvantifikaciju troška/koristi. Studijom treba uzeti u obzir različite društveno-gospodarske situacije diljem Europe i treba se temeljiti na sličnim inicijativama u pogledu politika koje već postoje ili se planiraju na nacionalnoj ili regionalnoj razini te koje su relevantne za industriju ili investicijske inicijative. Studijom treba razviti barem 10 realističnih scenarija u kojima inovacije mogu stvoriti poslove velikog potencijala i utjecaj razvoja diljem relevantnih sektora u Europi, uz podršku određenih preporuka u pogledu politika, konkretnih podataka i analize na kojoj se temelje.
Za svaki od 10 scenarija treba jasno odrediti potrebu, tržišni potencijal, procijenjeni utjecaj poslova i razvoja na razini EU-a, dionike koji će sudjelovati, slučaj za intervenciju EU-a, kao i jasan doprinos za stvaranje jedinstvenog, europskog, digitalnog tržišta.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT H2.

E-pošta: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Podrška postupnom povećanju inovacija u pogledu aktivnog i zdravog starenja — SMART 2015/0039.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ciljevi su studije:
— analizirati kontekst za postupno povećavanje inovacija u okviru Europskog partnerstva za inovacije za aktivno i zdravo starenje (EIP-AHA) (pružanjem podrške uključenim regijama ili onim koje namjeravaju započeti s razvojem ili primjenom inovacija),
— analizirati druge sektore koji su potaknuti inovacijama, a koji su uspješno riješili izazove u vezi postupnog povećavanja,
— odrediti ključne čimbenike uspješnosti takvih sektora koji se mogu primijeniti za podršku postupku povećavanja inovacija u pogledu aktivnog i zdravog starenja.
Ekonomske okidače za povećavanje uspješnosti također treba detaljno ispitati u svim fazama razvoja inovacija, od razvoja rješenja do tržišta. Što su regulatorni i komercijalni uvjeti te uvjeti u pogledu politika koji će pridonijeti povećanju ulaganja u inovativna rješenja za aktivno i zdravo starenje s gledišta investitora iz privatnog sektora i s gledišta javnog ulaganja.
Naglasak je na olakšavanju prijenosa i primjeni dobrih praksi koje su pokazale konkretne ishode i koristi. Važno je učiti od najnaprednijih pionira što činiti, ali i što ne činiti.
Uspostavljanje „mreža znanja” koje omogućuju razmjenu znanja, najboljih praksi ili iskustva na vrlo pragmatičan način, koji obuhvaća doprinose drugih regija u okviru EIP-AHA i vanjskih mjerila (drugih sektora, uključujući investicijske sektore), može biti put k ostvarivanju ovog cilja.
Te mreže znanja skratit će krivulju učenja onima koji usvoje dobru praksu ili započnu s primjenom te koji osiguraju da se bilo koji problem koji se pojavi u jednom području ne pojavljuje ponovno u drugim područjima.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT H2.

E-pošta: cnect-h2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Participativno donošenje politika na temelju dokaza putem otvorene vlasti — prema bržoj primjeni i prihvaćanju otvorene vlasti — SMART 2015/0041.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je studijom pružiti podršku razvoju strategije i proširiti (uključujući zemljopisni i sektorski opseg) provedbu pristupa otvorene vlasti u Europi. Usporedno s tim, Komisija će biti uzor, primjenjujući načela otvorene vlasti, uključujući zajedničko izrađivanje, za donošenje politika na temelju dokaza. Studija će obuhvaćati 3 zadatka koja će se provesti unutar 2 zasebna radna paketa:
— prvi je radni paket usmjeren na 2 zadatka (grupa 1):
1) razumijevanje situacije: popisivanje pokretača i prepreka za pristup otvorene vlasti i preporuka za moguće djelovanje u svrhu proširenja primjene;
2) razvijanje metodologije za sljedećih 5 godina: multidisciplinarne metodologije za donošenje politika na temelju novih dokaza za europsku otvorenu vlast, uključujući nabavu iz mnoštva („crowdsourcing”), iterativne i inovativne pristupe analizi podataka,
— drugi radni paket (grupa 2) usmjeren je na primjenu platforme/alata za omogućavanje donošenja politika na temelju dokaza, nabavom iz mnoštva, zajedničkim djelovanjem te praćenje europskog pristupa otvorene vlasti (alat koji omogućava dinamičko donošenje politika i praćenje — „akcijski plan za otvorenu vlast koja se dinamički razvija”).
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT H3.

E-pošta: cnect-h3@ec.europa.eu

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Grupa br: 1 Naziv grupe: Razumijevanje situacije i razvijanje metodologije
1)Kratak opis:
— Prvi je radni paket usmjeren na 2 zadatka (grupa 1):
1) razumijevanje situacije: popisivanje pokretača i prepreka za pristup otvorene vlasti i preporuka za moguće djelovanje u svrhu proširenja primjene;
2) razvijanje metodologije za sljedećih 5 godina: multidisciplinarne metodologije za donošenje politika na temelju novih dokaza za europsku otvorenu vlast, uključujući nabavu iz mnoštva („crowdsourcing”), iterativne i inovativne pristupe analizi podataka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja

5)Dodatni podaci o grupama:
Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Grupa br: 2 Naziv grupe: Primjena platforme/alata
1)Kratak opis:
— Drugi radni paket (grupa 2) usmjeren je na primjenu platforme/alata za omogućavanje donošenja politika na temelju dokaza, nabavom iz mnoštva, zajedničkim djelovanjem te praćenje europskog pristupa otvorene vlasti (alat koji omogućava dinamičko donošenje politika i praćenje — „akcijski plan za otvorenu vlast koja se dinamički razvija”).
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja

5)Dodatni podaci o grupama:
II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Analiza ponude i potražnje proizvoda i usluga kibernetičke sigurnosti u Europi — SMART 2015/0042.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studijom će se analizirati trenutačna struktura tržišta digitalne sigurnosti u Europi, utvrđujući tržišne trendove, dimenzioniranje i prognoze, po vrsti sigurnosnog rješenja, po europskoj državi, po podtržištu. U pogledu ponude studijom će se analizirati priroda i uzroci trenutačne fragmentacije tržišta te pogledati regionalno/sektorsko stvaranje klastera u ovoj industriji. Detaljno će se istražiti pojava inovativnih malih i srednjih poduzeća u sektoru. Studijom treba pružiti detaljnu SWOT analizu (analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji) europske industrije kibernetičke sigurnosti te pružiti analiza njezinih izvoznih aktivnosti, kao i industrijskog ulaganja u Europi (unutar Europe i strano ulaganje) unutar ovog sektora. Studijom će se usporediti europska situacija s glavnim državama koje su aktivne u ovom području (osobito Izrael, Japan, Kina, Koreja, Rusija i Sjedinjene Američke Države). U pogledu potražnje studijom će se istražiti materijalni i nematerijalni čimbenici potražnje za proizvode i rješenja kibernetičke sigurnosti (npr. povjerenje, zemljopisno podrijetlo, certifikacija, oznake, ponašanje korisnika itd.), kakva je europska i ne-europska ponuda u odnosu na tu potražnju i analizirati nedostatci. Usmjerit će se na potražnju za rješenjima kibernetičke sigurnosti iz sektora određenih u Direktivi o sigurnosti mreža i informacija.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT H4.

E-pošta: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Podrška za pripremu ocjene utjecaja koja prati pregled Direktive o privatnosti i elektroničkim komunikacijama — SMART 2015/0044.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Studija — Direktivu o privatnosti i elektroničkim komunikacijama potrebno je revidirati u svrhu prilagođavanja novom okviru za zaštitu podataka, uzimajući u obzir tehnološki razvoj i razvoj ideje privatnosti te u svrhu popravljanja neučinkovitosti.
U tu će se svrhu naručiti studija s ciljem:
(a) analiziranja nekoliko aspekata trenutačne Direktive o privatnosti i elektroničkim komunikacijama koji bi možda trebalo izmijeniti te ocjenjivanja mogućih mjera za rješavanje istih;
(b) analiziranja gospodarskih i društvenih utjecaja mogućih mjera.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT H4.

E-pošta: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Uspoređivanje postupka donošenja odluka i kriterija između javnih vlasti u pogledu projekata pametnih gradova — SMART 2015/0045.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Opći je cilj dobiti uvid u poslovni plan (trošak/korist, objašnjenje i kriteriji) kojim se za gradove zalaže i kojim se gradovi sami zalažu, interno i kod svojih neposrednih dionika, prilikom usvajanja projektnih planova o pametnim gradovima.
Predviđeni ishod nadmetanja spoj je teorijskih i kvalitativnih intervjua s gradskim vlastima (kontakte će pružiti EK) s ciljem razvoja sažete i aktualne komparativne analize postupka, kriterija i objašnjenja koja se primjenjuju prilikom donošenja odluka unutar javne vlasti. Veličina uzorka trebala bi obuhvaćati između 10 i 20 zasebnih izvora za intervju, od 10 do 20 različitih javnih vlasti ovisno o metodološkom izboru koji će se opisati u ponudi.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT H5.

E-pošta: cnect-h5@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija o marketinškom planu za poticanje prihvaćanja elektroničke identifikacije i usluge povjerenja za jedinstveno digitalno tržište — SMART 2015/0046.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je studijom istražiti ekonomske potencijale elektroničke identifikacije i usluge povjerenja (eID i eTS) na u potpunosti integriranom jedinstvenom digitalnom tržištu na razini EU-a (uključujući e-vlast) te također uzimajući u obzir međunarodnu dimenziju svojstvenu uslugama povjerenja.
U tu će se svrhu studijom, koliko je moguće unutar dostupnog proračuna, provesti analiza tržišta te potom dobiti marketinški plan usmjeren na poticanje prihvaćanja elektroničke identifikacije i usluga povjerenja u najvećoj mogućoj mjeri. Studijom treba istražiti barem segmentaciju tržišta, ponudu vrijednosti, kanale, pakiranje, isporuku uporabom uobičajenog pristupa i metodologije za marketinšku studiju. Obuhvaća marketinški plan za javne uprave u EU-u u svrhu promicanja usluga e-vlasti uporabom eID-a i e-TS-a.
Međutim, izvoditelj treba provjeriti svoje zaključke s 1 ili više partnera koji njegove proizvode stavljaju na tržište (tzv. „channel partners”). Treba imati sposobnost angažiranja ključnih dionika (osim slanja upitnika) budući da dionici koje treba potaknuti trebaju imati mogućnost pridonošenja svojim vlastitim iskustvom o segmentaciji tržišta, ponudi vrijednosti itd. Konkretnije, izvoditelj će trebati surađivati s Uredom za upravljanje dionicima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) Glavne uprave za informatiku (DIGIT) u pogledu potencijalnih dionika za komponente infrastrukture digitalne usluge (DSI) CEF-a, kao i za konzorcij projekta eSENS.
Konačno, studijom potom treba pružiti niz primjera/predložaka za prihvaćanje.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT T/F eIDAS

E-pošta: cnect-tf-eidas-lt@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Cijene pokretne širokopojasne mreže — SMART 2015/0025.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je razvijanje boljeg razumijevanja prikupljanjem podataka o cijeni usluga pokretne širokopojasne mreže. Studijom treba sagledati ponude za pokretnu širokopojasnu mrežu u svim državama članicama i od svih operatera pokretnih mreža. Skupni i samostalni paketi, kao i paketi za pametne telefone i USB štapići trebaju biti odvojeno obrađeni. Prikupljanjem podataka trebaju se pružiti informacije o usporedbama diljem zemalja.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79310000 Usluge istraživanja tržišta

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT F4.

E-pošta: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama povezana sa slobodom informacija (članci 5., 6., 7., 14., 15., 28., 30.) — SMART 2015/0048.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je ovom studijom pružiti ocjenu regulatornih troškova i koristi pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u području slobode medija i pluralizma. U tom kontekstu, izvoditelj treba provesti ocjenu interakcije tih određenih pravila s horizontalnim pravilima Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, kao što su članci 1.–4., 29.–33. Time također treba obuhvatiti ocjenu utjecaja trenutačnog materijala i zemljopisnog opsega Direktive, kao i sustava progresivnog reguliranja, odnosno čineći regulatornu razliku između emitiranja i usluga na zahtjev.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT G1.

E-pošta: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u pogledu komercijalne komunikacije (članci 9. do 11. i članci 19. do 26.) — SMART 2015/0049.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je ovom studijom pružiti ocjenu regulatornih troškova i koristi pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u području komercijalne komunikacije. U tom kontekstu, izvoditelj treba provesti ocjenu interakcije tih određenih pravila s horizontalnim pravilima Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, kao što su članci 1.–4., 29.–33. Time također treba obuhvatiti ocjenu utjecaja trenutačnog materijala i zemljopisnog opsega Direktive, kao i sustava progresivnog reguliranja, odnosno čineći regulatornu razliku između emitiranja i usluga na zahtjev. Za ovu je studiju također nužno obuhvatiti ocjenu nedavnih tržišnih trendova. Time treba obuhvatiti pregled podataka za emitiranje i usluge na zahtjev, uključujući dobne skupine, kao i tržišne udjele pružatelja medijskih usluga, uključujući domaće i strane pružatelje.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT G1.

E-pošta: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u pogledu zaštite maloljetnika (članci 12., 27.) — SMART 2015/0050.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je ovom studijom pružiti ocjenu regulatornih troškova i koristi pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u pogledu zaštite maloljetnika. U tom kontekstu, izvoditelj treba provesti ocjenu interakcije tih određenih pravila s horizontalnim pravilima Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, kao što su članci 1.–4., 29.–33. Time također treba obuhvatiti ocjenu utjecaja trenutačnog materijala i zemljopisnog opsega Direktive, kao i sustava progresivnog reguliranja, odnosno čineći regulatornu razliku između emitiranja i usluga na zahtjev. Treba se temeljiti na radu i nadopuniti isti u kontekstu koalicije „Bolji Internet za djecu” i programa „Sigurniji Internet”.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT G1.

E-pošta: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u pogledu promicanja europskih djela (članci 8., 13., 16. i 17.) — SMART 2015/0051.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Cilj je ovom studijom pružiti ocjenu regulatornih troškova i koristi pravila Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u pogledu promicanja europskih djela. U tom kontekstu, izvoditelj treba provesti ocjenu interakcije tih određenih pravila s horizontalnim pravilima Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, kao što su članci 1.–4., 29.–33. Time također treba obuhvatiti ocjenu utjecaja trenutačnog materijala i zemljopisnog opsega Direktive, kao i sustava progresivnog reguliranja, odnosno čineći regulatornu razliku između emitiranja i usluga na zahtjev. Treba se temeljiti na postojećim izvješćima i nadopuniti iste, osobito izvješća Komisije o člancima 13., 16. i 17.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT G1.

E-pošta: cnect-g1@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Olakšavanje prekograničnog toka podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu: studija o ograničenjima u pogledu lokacije podataka — faza 1 — SMART 2015/0016.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Posebni zahtjevi u vezi podataka unutar država članica ograničavaju prekogranični tok informacija te stvaraju prepreku jedinstvenom digitalnom tržištu.
Preliminarnom analizom provedenom u kontekstu europskog partnerstva za računalstvo u oblaku utvrđeno je da su ti zahtjevi rijetko određeni u službenom nacionalnom zakonodavstvu, ali se češće uvode propisima niže razine, smjernicama ili politikama. Kao takvi su često specifični za sektor i često nije dovoljno jasno da su to zahtjevi u pogledu lokacije podataka.
1. Glavni je cilj studijom utvrditi metodologiju kojom će se pregledati i mapirati postojeći službeni zahtjevi unutar Europske unije (u barem 5 država članica). Prepreke poput službenih zahtjeva trebaju biti popisane i klasificirane u studiji kako bi se utvrdili određeni sektori u kojima se često primjenjuju te vrsta zakonodavnih i nezakonodavnih dokumenata u kojima su navedene.
2. Studijom treba pružiti zajedničko razumijevanje zahtjeva u pogledu lokacije podataka u državama članicama te kategorija podataka na koje se primjenjuju, kao i razumijevanje osiguranja koja su potrebna u pogledu njihove lokacije s pravnog, tehnološkog i provedbenog gledišta.
3. Studijom će se također procijeniti troškovi ovih službenih zahtjeva te trošak i koristi s obzirom na prijelaz sa službenih na funkcionalne zahtjeve. U studiji treba koristiti postojeće i dostupne primarne i/ili sekundarne podatke ako su primjenjivi.
4. Cilj je studijom također preporučiti funkcionalne zahtjeve (npr. sigurnosne mjere) koji mogu zamijeniti službene zahtjeve kao što je lokacija podataka kako bi se olakšali prekogranični tokovi podataka.
5. Studijom će se dati preporuke u pogledu novih poimanja politika.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E2.

E-pošta: cnect-e2@ec.europa.eu

II.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Olakšavanje prekograničnog toka podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu: studija o ograničenjima u pogledu lokacije podataka — faza 2 — SMART 2015/0054.
II.2)Vrsta ugovora i mjesto isporuke robe ili pružanja usluga
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
II.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma: ne
II.4)Kratak opis vrste i količine ili vrijednost robe ili usluga:
Ako se metodologija utvrđena prethodnom studijom (faza 1, SMART 2015/0016) pokaže izvodljivom i korisnom, ali bude potrebno dodatno usavršiti rezultate ili dobiti dodatne podatke/informacije:
Posebni zahtjevi u vezi podataka unutar država članica ograničavaju prekogranični tok informacija te stvaraju prepreku jedinstvenom digitalnom tržištu.
Preliminarnom analizom provedenom u kontekstu europskog partnerstva za računalstvo u oblaku utvrđeno je da su ti zahtjevi rijetko određeni u službenom nacionalnom zakonodavstvu, ali se češće uvode propisima niže razine, smjernicama ili politikama. Kao takvi su često specifični za sektor i često nije dovoljno jasno da su to zahtjevi u pogledu lokacije podataka.
1. Glavni je cilj studijom utvrditi metodologiju kojom će se pregledati i mapirati postojeći službeni zahtjevi unutar Europske unije (u barem 5 država članica). Prepreke poput službenih zahtjeva trebaju biti popisane i klasificirane u studiji kako bi se utvrdili određeni sektori u kojima se često primjenjuju te vrsta zakonodavnih i nezakonodavnih dokumenata u kojima su navedene.
2. Studijom treba pružiti zajedničko razumijevanje zahtjeva u pogledu lokacije podataka u državama članicama te kategorija podataka na koje se primjenjuju, kao i razumijevanje osiguranja koja su potrebna u pogledu njihove lokacije s pravnog, tehnološkog i provedbenog gledišta.
3. Studijom će se također procijeniti troškovi ovih službenih zahtjeva te trošak i koristi s obzirom na prijelaz sa službenih na funkcionalne zahtjeve. U studiji treba koristiti postojeće i dostupne primarne i/ili sekundarne podatke ako su primjenjivi.
4. Cilj je studijom također preporučiti funkcionalne zahtjeve (npr. sigurnosne mjere) koji mogu zamijeniti službene zahtjeve kao što je lokacija podataka kako bi se olakšali prekogranični tokovi podataka.
5. Studijom će se dati preporuke u pogledu novih poimanja politika.
Ukupni iznos ugovora koji će biti pokrenuti pod kategorijama 10 i 11: 9 000 000 EUR.

Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.6)Planirani datum početka postupka nabave
II.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.8)Dodatni podaci:
Zaduženi odjel: CNECT E2.

E-pošta: cnect-e2@ec.europa.eu

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Podaci o rezerviranim ugovorima

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Uputa na projekt(e) i/ili program(e): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Podaci o općem regulatornom okviru
VI.4)Datum slanja ove objave:
19.12.2014