Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 3287-2020

06/01/2020    S3    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aarhus: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 003-003287

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervshus Midtjylland
CVR-nummer: 40084606
Postadresse: Åbogade 15
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Thune
E-mail: mth@erhvervshusmidtjylland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121049992.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.erhvervshusmidtjylland.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121049992.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121049992.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler vedr. SMV Digital

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Erhvervshus Midtjylland er operatør på "SMV:Digital - tilskud til privat rådgivning om digital omstilling og e-handel". Formålet med opgaven er at understøtte Erhvervsstyrelsen i gennemførelsen af programmet SMV:Digital, med hovedfokus på tilskudsordningen for tilskud til privat rådgivning om digital omstilling og e-handel samt programmets hjemmeside (smvdigital.dk) i perioden 2019-2021.

Målgruppen for SMV:Digital 2020-2021 udgøres af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). For delydelse a og b) er målgruppen virksomheder med 2-20 fuldtids- ansatte (i seneste regnskabsår) og for delydelse c) er målgruppen virksomheder med 3-249 fuldtids- ansatte (i seneste regnskabsår).

Erhvervshus Midtjylland som operatør på den samlede opgave udbyder hermed dele af opgaven i 5 delaftaler (geografisk opdelte) til en eller flere underleverandør(er) for perioden 2020-2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Nordjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rekruttering og vejledning af virksomheder i det geografiske område Nordjylland i forbindelse med:

a) Planlægning og gennemførelse af workshop.

Tilbudsgiver skal forestå planlægning, gennemførelse og facilitering af SMV:Digital workshops herunder indhente tilbud og indgå aftaler med oplægsholdere, forplejning og lokaler.

B og c) tilbudsgiver skal sørge for at informere og rekruttere virksomheder til at indsende ansøgning til SMV:Digital samt at bistå virksomhederne med teknisk vejledning i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til tilskudsvoucher på:

b) 25 000 DKK kombineret med workshop. Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb,

c) 100 000 DKK.

Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Sydjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Sydjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rekruttering og vejledning af virksomheder i det geografiske område Sydjylland i forbindelse med:

a) Planlægning og gennemførelse af workshop.

Tilbudsgiver skal forestå planlægning, gennemførelse og facilitering af SMV:Digital workshops herunder indhente tilbud og indgå aftaler med oplægsholdere, forplejning og lokaler.

B og c) tilbudsgiver skal sørge for at informere og rekruttere virksomheder til at indsende ansøgning til SMV:Digital samt at bistå virksomhederne med teknisk vejledning i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til tilskudsvoucher på:

b) 25 000 DKK kombineret med workshop. Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb,

c) 100 000 DKK.

Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Fyn

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rekruttering og vejledning af virksomheder i det geografiske område Fyn i forbindelse med:

a) Planlægning og gennemførelse af workshop.

Tilbudsgiver skal forestå planlægning, gennemførelse og facilitering af SMV:Digital workshops herunder indhente tilbud og indgå aftaler med oplægsholdere, forplejning og lokaler.

B og c) tilbudsgiver skal sørge for at informere og rekruttere virksomheder til at indsende ansøgning til SMV:Digital samt at bistå virksomhederne med teknisk vejledning i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til tilskudsvoucher på:

b) 25 000 DKK kombineret med workshop. Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb,

c) 100 000 DKK.

Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4: Sjælland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Sjælland ex. Hovedstadsområdet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rekruttering og vejledning af virksomheder i det geografiske område Sjælland (dog ikke hovedstadsområdet) i forbindelse med:

a) Planlægning og gennemførelse af workshop.

Tilbudsgiver skal forestå planlægning, gennemførelse og facilitering af SMV:Digital workshops herunder indhente tilbud og indgå aftaler med oplægsholdere, forplejning og lokaler.

B og c) tilbudsgiver skal sørge for at informere og rekruttere virksomheder til at indsende ansøgning til SMV:Digital samt at bistå virksomhederne med teknisk vejledning i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til tilskudsvoucher på:

b) 25 000 DKK kombineret med workshop. Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb,

c) 100 000 DKK.

Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5: Hovedstaden

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Hovedstadsområdet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rekruttering og vejledning af virksomheder i det geografiske område hovedstadsområdet i forbindelse med:

a) Planlægning og gennemførelse af workshop.

Tilbudsgiver skal forestå planlægning, gennemførelse og facilitering af SMV:Digital workshops herunder indhente tilbud og indgå aftaler med oplægsholdere, forplejning og lokaler.

B og c) tilbudsgiver skal sørge for at informere og rekruttere virksomheder til at indsende ansøgning til SMV:Digital samt at bistå virksomhederne med teknisk vejledning i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til tilskudsvoucher på:

b) 25 000 DKK kombineret med workshop. Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb,

c) 100 000 DKK.

Hertil kommer bl.a. vejledning i forbindelse med valg af rådgiver samt vejlede virksomhederne i forbindelse med indsendelse af afrapportering af deres forløb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

At tilbudsgiver i seneste regnskabsår som minimum har en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre at ansøger har de rette faglige kompetencer, er det et mindstekrav, at ansøger kan fremvise min. 1 referencer fra de seneste 3 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter.

Ved aftaler af lignende karakter forstås opgaver, der omfatter:

- Rekruttering af SMV'er til forløb,

- Vejledning af virksomheder i forhold til valg af rådgiver,

- Vejledning af virksomheder i forbindelse med ansøgning og rapportering af forløb under et konkret program,

- Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentet med angivelse af:

- Beskrivelse af opgaven, af egne ydelser i forbindelse med opgaven og status på opgaven (herunder om opgaven er afsluttet),

- Aftalens værdi ekskl. moms,

- Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/01/2020