Bygge og anlæg - 3975-2020

07/01/2020    S4

Danmark-Ishøj: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 004-003975

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: bgb A/S
CVR-nummer: 25785827
Postadresse: Baldersbækvej 14
By: Ishøj
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2635
Land: Danmark
E-mail: udbud@mowe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ai.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/aa3e9002-b0f4-444c-8f7e-0167b75c0a0e
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://ai.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/aa3e9002-b0f4-444c-8f7e-0167b75c0a0e
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførelse af almene ungdomsboliger, Engvej 155-165, Kastrup for AAB

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den almene boligorganisation AAB (”AAB”) har indgået en aftale med Gefion Group (”Gefion”) om opførelsen af almene ungdomsboliger på i alt 2 862 m2 (”Byggeriet”). Byggeriet skal opføres i forbindelse med en større byggesag, der indeholder private boliger og erhverv.

AAB og Gefion har aftalt, at Byggeriet skal opføres efter den delegerede bygherremodel, der er godkendt af Københavns Kommune, jf. kommunens notat af 26.6.2014. Det betyder bl.a., at AAB og Gefion, i forhold til opførelsen af den almene boligdel, optræder som henholdsvis bygherre og totalentreprenør. Gefion har efterfølgende videredelegeret rollen som den delegerede bygherre til Bgb A/S (bgb).

På den baggrund udbydes udførelsen af Byggeriet af Bgb A/S (”Bgb”) og på vegne af AAB. Byggeriet er opdelt i 7 delkontrakter, der hver omfatter én fagentreprise:

1) Tømrer/snedker;

2) Køkken og inventar;

3) VVS/blik;

4) Gulve;

5) Ventilation;

6) Elinstallationer og elevator;

7) Maler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrer/snedker

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelsen af tømrer/snedkerarbejdet i forbindelse med opførelsen af de almene ungdomsboliger på Engvej 155-165, Kastrup.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde, jf. afsnit 6.2 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Det gode håndværk, jf. afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 136 791.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav, jf. afsnit 5.3 i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

— I hvor høje grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til den opgave, som delkontrakten vedrører, og som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

På baggrund af ovenstående punkt vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgerne har mulighed for at søge om prækvalifikation på flere delkontrakter (fagentrepriser). I det tilfælde skal det økonomiske mindste krav til nettoomsætningen betragtes som kumulativ. Læs mere herom i afsnit 3.3. i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Køkken og inventar

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45420000 Opsætning af snedkerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelsen af køkken og inventar i forbindelse med opførelsen af de almene ungdomsboliger på Engvej 155-165, Kastrup

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde, jf. afsnit 6.2 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Det gode håndværk, jf. afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 059 550.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav, jf. afsnit 5.3 i udbbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

— I hvor høje grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til den opgave, som delkontrakten vedrører, og som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

På baggrund af ovenstående punkt vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgerne har mulighed for at søge om prækvalifikation på flere delkontrakter (fagentrepriser). I de tilfælde skal det økonomiske mindste krav til nettoomsætningen betragtes som kumulativ. Læs mere herom i afsnit 3.3. i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS/Blikkenslager

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45400000 Færdiggørelse af bygninger
44115200 Vvs-artikler
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelsen af VVS og blikkenslagerarbejde i forbindelse med opførelsen af de almene ungdomsboliger på Engvej 155-165, Kastrup

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde, jf. afsnit 6.2 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Det gode håndværk, jf. afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 812 653.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav, jf. afsnit 5.3 i udbbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

— I hvor høje grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til den opgave, som delkontrakten vedrører, og som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

På baggrund af ovenstående punkt vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgerne har mulighed for at søge om prækvalifikation på flere delkontrakter (fagentrepriser). I de tilfælde skal det økonomiske mindstekrav til nettoomsætningen betragtes som kumulativ. Læs mere herom i afsnit 3.3. i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gulve

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
44112200 Gulvbelægninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelsen af gulve i forbindelse med opførelsen af de almene ungdomsboliger på Engvej 155-165, Kastrup

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde, jf. afsnit 6.2 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Det gode håndværk, jf. afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 364 485.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav, jf. afsnit 5.3 i udbbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

— I hvor høje grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til den opgave, som delkontrakten vedrører, og som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

På baggrund af ovenstående punkt vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgerne har mulighed for at søge om prækvalifikation på flere delkontrakter (fagentrepriser). I de tilfælde skal det økonomiske mindstekrav til nettoomsætningen betragtes som kumulativ. Læs mere herom i afsnit 3.3. i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ventilation

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45330000 Blikkenslagerarbejde
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelsen af ventilationsanlæg i forbindelse med opførelsen af de almene ungdomsboliger på Engvej 155-165, Kastrup

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde, jf. afsnit 6.2 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Det gode håndværk, jf. afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 026 701.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav, jf. afsnit 5.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen).

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

— I hvor høje grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til den opgave, som delkontrakten vedrører, og som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

På baggrund af ovenstående punkt vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgerne har mulighed for at søge om prækvalifikation på flere delkontrakter (fagentrepriser). I de tilfælde skal det økonomiske mindstekrav til nettoomsætningen betragtes som kumulativ. Læs mere herom i afsnit 3.3. i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elinstallationer og elevator

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45313100 Installation af elevator
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelsen af El-installationer og elevator i forbindelse med opførelsen af de almene ungdomsboliger på Engvej 155-165, Kastrup

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde, jf. afsnit 6.2 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Det gode håndværk, jf. afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 278 579.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav, jf. afsnit 5.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen).

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

— I hvor høje grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til den opgave, som delkontrakten vedrører, og som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

På baggrund af ovenstående punkt vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgerne har mulighed for at søge om prækvalifikation på flere delkontrakter (fagentrepriser). I de tilfælde skal det økonomiske mindstekrav til nettoomsætningen betragtes som kumulativ. Læs mere herom i afsnit 3.3. i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maler

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45442100 Malearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelsen af malerarbejde i forbindelse med opførelsen af de almene ungdomsboliger på Engvej 155-165,Kastrup

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde, jf. afsnit 6.2 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Det gode håndværk, jf. afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 939 149.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav, jf. afsnit 5.3 i udbudsbetingelserne (Del 2: Tilbudsfasen).

Bedømmelsen af, hvilke entreprenører der er bedst egnede til at løse opgaven, vil ske ud fra følgende:

— I hvor høje grad referenceopgaverne er sammenlignelige og relevante i forhold til den opgave, som delkontrakten vedrører, og som ansøgeren ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

På baggrund af ovenstående punkt vil der blive udvalgt de ansøgere, som findes bedst egnede til at udføre opgaverne under de enkelte delkontrakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgerne har mulighed for at søge om prækvalifikation på flere delkontrakter (fagentrepriser). I de tilfælde skal det økonomiske mindstekrav til nettoomsætningen betragtes som kumulativ. Læs mere herom i afsnit 3.3. i udbudsbetingelserne (Del 1: Prækvalifikation).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at blive prækvalificeret skal ansøgeren leve op til følgende krav i det seneste regnskabsår. Ansøgeren skal opfylde mindstekravet til omsætning for hver delkontrakt, som der ansøges om prækvalifikation til, jf. afsnit 3.3.

Delkontrakt 1 (Tømrer/snedker):

- Omsætning: 8 500 000 DKK,

- Solidtetsgrad: 9%.

Delkontrakt 2 (Køkken og inventar):

- Omsætning: 1 500 000 DKK,

- Solidtetsgrad: 9%.

Delkontrakt 3 (VVS/blik):

- Omsætning: 5 500 000 DKK,

- Solidtetsgrad: 9%.

Delkontrakt 4 (Gulve):

- Omsætning: 2 000 000 DKK,

- Solidtetsgrad: 9%.

Delkontrakt 5 (Ventilation):

- Omsætning: 3 000 000 DKK,

- Solidtetsgrad: 9%.

Delkontrakt 6 (El-installationer og elevator):

- Omsætning: 6 000 000 DKK,

Solidtetsgrad: 9%.

Delkontrakt 7 (Maler):

Omsætning: 1 500 000 DKK,

Solidtetsgrad: 9%.

Dokumentation herfor kan eksempelvis bestå af fremlæggelse af årsregnskab/uddrag heraf, eller fremlæggelse af en erklæring om, at ansøgeren opfylder de økonomiske mindstekrav.

Hvis ansøgeren efter udbudslovens § 144 støtter sin ansøgning på den økonomiske og finansielle formåen hos en eller flere tredjemænd (andre ”enheder”), skal ansøgningen endvidere vedlægges:

— Udfyldt og underskrevet eESPD for hver enhed, som ansøgeren baserer sig på,

— Støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere for en af delkontrakterne (fagentreprise), vil ansøgerne blive udvalgt på grundlag af de vedlagte referencer. Ansøgerne kan samlet set vedlægge op til 3 referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalifikation for. Dette antal er inklusive referencerne der er vedlagt til at opfylde det tekniske mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren angiver referencer, som dokumenterer ansøgerens egnethed.

Ansøgeren skal fremlægge mindst 2 referencer, der hver især vedrører udførelse af opgaver inden for det fag, som den pågældende delkontrakt vedrører. Det kan for eksempel være referencer for entrepriseopgaver for andre bygherrer. Hvis der ansøges om prækvalifikation på mere end én delkontrakt, skal der fremlægges mindst 2 og højst 3 referencer for hver delkontrakt, som der ansøges om prækvalifikation på. Den samme reference må godt vedlægges til flere delkontrakter.

Referencerne må på ansøgningstidspunktet ikke være ældre end 5 år regnet fra afslutningen af referenceopgaven.

Referencerne skal hver især have haft en entreprisesum på minimum:

- Delkontrakt 1 (Tømrer/snedker): 7 500 000 DKK,

- Delkontrakt 2 (Køkken og inventar): 1 000 000 DKK ekskl. moms,

- Delkontrakt 3 (VVS/blik): 3 000 000 DKK ekskl. moms,

- Delkontrakt 4 (Gulve): 1 000 000 DKK ekskl. moms,

- Delkontrakt 5 (Ventilation): 1 500 000 DKK ekskl. moms,

- Delkontrakt 6 (El-installationer): 3 000 000 DKK ekskl. moms,

- Delkontrakt 7 (Maler): 500 000 DKK ekskl. moms,

- Delkontrakt 8 (elevator): 500 000 DKK ekskl. moms.

Ansøgerne har også mulighed for at vedlægge referencer der kommer fra underentreprenører, hvis der samtidig vedlægges en bindende rådighedserklæring fra den pågældende underentreprenør. Referencer fra underentreprenører indgår i det samlede antal referencer som ansøgeren må vedlægge for den delkontrakt der ansøges om prækvalifikation på.

Referencerne må på ansøgningstidspunktet ikke være ældre end 5 år regnet fra afslutningen af referenceopgaven. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning.

Afleverer en ansøger mere end 3 referencer for en delkontrakt, vil ordregiver alene lægge vægt på de første 3 referencer for hver delkontrakt, som der ansøges om prækvalifikation på.

Hvis ansøgeren efter udbudslovens § 144 støtter sin ansøgning på den tekniske og faglige formåen hos en eller flere tredjemænd (andre ”enheder”), skal ansøgningen endvidere vedlægges:

— Udfyldt og underskrevet eESPD for hver enhed, som ansøgeren baserer sig på,

— Støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren skal stille sikkerhed i overensstemmelse med AB 92 § 6 og kontraktens pkt. 5. bygherre stiller ikke sikkerhed.

Som bilag 5 til entreprisekontrakten er der vedlagt en socialklausul, som entreprenøren er forpligtet til at overholde.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud / Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager: En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en kort be-grundelse for beslutningen. Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen);

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1 anførte internet-adresse.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/01/2020