Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 6228-2018

09/01/2018    S5

Malta-Valletta: Pružanje stručnih usluga za reviziju, ažuriranje i daljnji razvoj materijala za stručno usavršavanje EASO-a za članove sudova i tribunala

2018/S 005-006228

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 227-472182)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski potporni ured za azil
Mjesto: Valetta
NUTS kod: MT MALTA
Poštanski broj: MRS 1917
Država: Malta
Osoba za kontakt: EASO Contracts
E-pošta: contracts@easo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.easo.europa.eu/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje stručnih usluga za reviziju, ažuriranje i daljnji razvoj materijala za stručno usavršavanje EASO-a za članove sudova i tribunala

Referentni broj: EASO/2017/589
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Okvirni ugovor za pružanje stručnih usluga za reviziju, ažuriranje i daljnji razvoj materijala za stručno usavršavanje EASO-a za članove sudova i tribunala.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/01/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 227-472182

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Umjesto:
Datum: 10/01/2018
Glasi:
Datum: 17/01/2018
VII.2)Ostali dodatni podaci:

IV.2.7)

Uvjeti za otvaranje ponuda

Umjesto:

Datum: 16.1.2018

Lokalno vrijeme: 14:00

Glasi:

Datum: 23.1.2018

Lokalno vrijeme: 14:00