Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 6625-2020

08/01/2020    S5    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Esbjerg: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2020/S 005-006625

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/36089667-31e1-4864-bdf9-dd52952f387b/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring på levering og eftersyn af håndildslukningsudstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring af udbudsmateriale på levering og eftersyn af håndildslukningsudstyr til Esbjerg Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35111200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Esbjerg Kommune forventer at gennemføre et udbud på levering og eftersyn af håndildslukningsudstyr.

I den forbindelse ønsker vi en høring i markedet af det foreløbige materiale for at sikre, at de stillede krav til den udbudte opgave er konforme med markedets generelle forventninger og muligheder.

Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet fortroligt, og vil således ikke blive offentliggjort.

Det vurderes hvorvidt høringssvarene vil give anledning til ændringer i materialet.

Høringsvar skal fremsendes via Ethics senest den 27.1.2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020