Varer - 8787-2019

09/01/2019    S6    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Aalborg: Apparatur til nyredialyse

2019/S 006-008787

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Lauridsen
E-mail: camlau@rn.dk
Telefon: +45 21596020

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring vedr. udbud af dialysemaskiner til intensiv inkl. forbrugsvarer

Sagsnr.: U050131CL19 (tidligere betegnet U050126CL19)
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33181000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring vedr. udkast til udbudsmateriale vedr. udbud af rammeaftale for dialysemaskiner til intensiv (akut dialyse) inkl. forbrugsvarer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000
33181400
33181500
33181520
33692800
50420000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høring vedr. udkast til udbudsmateriale vedr. udbud af rammeaftale for dialysemaskiner til intensiv (akut dialyse) inkl. forbrugsvarer.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/02/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Nordjylland ønsker at udbyde rammeaftale vedr. levering af dialysemaskiner til intensiv inkl. forbrugsvarer. For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, sendes det foreløbige udbudsmateriale i høring. Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende skriftlige høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Høringssvar vil blive behandlet af Strategisk Indkøb hos Ordregiver, samt brugergruppe mht. om høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet vil bestå af:

— Udkast til udbudsmateriale, herunder kravspecifikation og tilbudsliste,

— Høringsskema, hvoraf der vil fremgå konkrete spørgsmål, som Ordregiver ønsker svar på.

Høringssvar bedes fremsendt senest d. 25.1.2019 kl. 10:00.

Foruden skriftlige høringssvar, forventes der at blive afholdt individuelle høringsmøder i Aalborg eller pr. video/telefon. Møderne forventes afholdt på følgende datoer (ca. 60 min. varighed):

— Mandag d. 28.1.2019,

— Tirsdag d. 29.1.2019.

Udkast til udbudsmateriale kan fra d. 11.1.2019 rekvireres ved at sende mail til camlau@rn.dk

Tilmelding til høringsmøde med angivelse af ønsket dato og tidspunkt bedes fremsendt sammen med anmodning om materiale.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2019