Varer - 13774-2015

Vis forkortet udgave

16/01/2015    S11    Europa-Kommissionen - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: »Levering af møbler«

2015/S 011-013774

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Europa-Kommissionen, att. OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb, CSM 1 05/43, 1049Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles. Tlf. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

30.1.2015 (17:30).

IV.3.8) Åbning af bud

5.2.2015 (10:00).

(...)

Læses 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Åbning af bud

23.2.2015 (10:00).

(...)