Tjenesteydelser - 13946-2014

Vis forkortet udgave

15/01/2014    S10

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2014/S 010-013946

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Økonomistyring og Løn
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Att: Morten Starup
Mailadresse: xl82@ks.kk.dk
Telefon: +45 26776013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kk.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Kontrakt om levering, vedligeholdelse, brugersupport og drift af Lønsystem.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode DK01 Hovedstaden

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Aftale om anskaffelse af lønsystem samt implementering, vedligeholdelse, support og drift heraf.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling med udbud
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 55-090504 af 19.3.2013

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: KMD A/S
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:

Ved Københavns Kommunes offentlige EU-udbud af lønsystem offentliggjort i EU-Tidende 19.3.2013 med reference 2013/S 055-090504 modtog Københavns Kommune alene ét tilbud. Tilbudsgiveren var KMD A/S. Tilbuddet var ukonditionsmæssigt, hvorfor Københavns Kommune overgik til udbud med forhandling efter udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra a. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige offentlige EU-udbud.

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse om indgået kontrakt er offentliggjort i EU-Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal der ske underretning af ordregiver.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.1.2014