Tjenesteydelser - 14110-2021

13/01/2021    S8

Danmark-Glostrup: Transport af affald

2021/S 008-014110

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290655&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290655&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genopgravning og bortkørsel af aflivede mink

Sagsnr.: 2021-62-169-01659
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udførelse af opgravning af (estimeret) 15 000 tons materiale, inklusiv kalk, mink kadaver og jord, og transport af affaldet til forbrændingsanlæg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45236000 Jord- og belægningsarbejde
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90524300 Bortskaffelse af biologisk affald
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne bekendtgørelse er, at gøre markedet opmærksom på, at Fødevarestyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om genopgravning og bortkørsel af aflivede mink. Selve arbejdet med opgravning og bortskaffelse forventes at igangsættes den 25. maj 2020.

Udbuddet forventes at blive gennemført som offentlig udbud.

.

I november 2020 blev der nedgravet aflivede mink på 2 lokationer henholdsvis ved Kølvrå (Karup) og ved Nr. Felding (Holstebro.)

Regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og De frie Grønne blevet i december 2020 enige om, at minkene graves op efter 6 måneder, når de ikke længere udgør en smitterisiko, og derfor kan bortskaffes som erhvervsaffald på affaldsforbrændingsanlæg.

Der estimeres, at der vil blive opgravet i alt 15 000 tons materiale, inklusiv kalk, mink kadaver og jord m.v.

Fødevarestyrelsen forventer at opgravning af aflivede mink kan gennemføres på ca. 10 dage, forudsat at der opgraves 100 tons i timen i 15 timer om dagen. Kapaciteten på forbrændingsanlæg kan dog blive en begrænsende faktor, hvorfor opgravning og kørsel med affaldet kan tage længere tid. Det vurderes på det foreliggende grundlag, at bortskaffelsen vil tage 1,5 måned.

Udbuddets opgave er derfor todelt:

1) opgravning af materialer på de 2 lokationer

2) transport af affaldet til affaldsforbrændingsanlæg på diverse lokationer i Danmark.

Såfremt der er spørgsmål til denne bekendtgørelse eller generelt, kan de stilles til: indkoeb@fvst.dk

Skriv i emnefeltet: ”Vedr.: genopgravning og bortskaffelse af aflivede mink ”

Fødevarestyrelen opfordrer potentielle leverandører i at indgå i dialog om projektet. Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at Styrelsen vil vurdere hensigtsmæssigheden af evt. indkomne spørgsmål i relation til at kunne gennemføre et evt. kommende offentlig udbud.

.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
By: Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021