Usluge - 14722-2022

12/01/2022    S8

Belgija-Bruxelles: Studija o nacionalnim politikama i koheziji

2022/S 008-014722

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 246-648754)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku (REGIO), REGIO.A.3 — Budget and Financial Management
Poštanska adresa: CSM1 2nd floor
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o nacionalnim politikama i koheziji

Referentni broj: REGIO/2021/OP/0017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovom će se studijom pridonijeti 9. izvješću o koheziji, posebice njegovom poglavlju o nacionalnim politikama i koheziji.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/01/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 246-648754

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 26/01/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 09/02/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 27/01/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 10/02/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: