Varer - 15958-2020

14/01/2020    S9

Danmark-Skanderborg: Forbrugsvarer til tandpleje

2020/S 009-015958

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Kjærgaard Andersen
E-mail: dka@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947107
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/120446074.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Kirk
E-mail: dine@favrskov.dk
Telefon: +45 89641010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.farvskov.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Ndr. Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Anni Clemmensen
E-mail: ancle@mariagerfjord.dk
Telefon: +45 97113048
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Lone Andersen
E-mail: lnan@rebild.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rebild.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Andersen
E-mail: dka@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947107
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanette Andersen
E-mail: jand@skivekommune.dk
Telefon: +45 99155622
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skive.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Lundbergsvej 2
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8400
Land: Danmark
Kontaktperson: Malle Grimnitz
E-mail: mtg@syddjurs.dk
Telefon: +45 87535556
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Allé 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lina Thomsen
E-mail: liand@viborg.dk
Telefon: +45 41719215
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viborg.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/120446074.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/120446074.aspx
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://permalink.mercell.com/120446074.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud på levering af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141800 Forbrugsvarer til tandpleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedr. levering af dentalmaterialer (forbrugsartikler og materialer til tandbehandling) til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner.

Der indgås en samlet aftale med samme leverandør for en periode på 2 år, herefter har ordregiver option på at forlænge aftalen med op til 2 * 12 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedr. levering af dentalmaterialer (forbrugsartikler og materialer til tandbehandling) til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner.

Sortimentet består af følgende varekategorier:

— Aftryk og cementering,

— Desinfektion og sterilisation,

— Engangsartikler,

— Fyldninger m.v,

— Instrumenter og kirurgi,

— Laboratorie-teknik,

— Legetøj,

— Profylakse,

— Præparation og pudsning,

— Rodbehandling,

— Røntgen,

— Sprøjter og kanyler.

Der indgås en samlet aftale med samme leverandør for en periode på 2 år, herefter har ordregiver option på at forlænge aftalen med op til 2 * 12 måneder på uændrede vilkår. Efter indgåelse af rammeaftalen handler de i dette udbud deltagende ordregivende myndigheder med den vindende tilbudsgiver som individuelle juridiske parter.

Følgende kommuner deltager i udbuddet:

— Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup,

— Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro,

— Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa,

— Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring,

— Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg,

— Skive Kommune, Torvegade 10, 7800,

— Skive Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft,

— Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Krav til ydelsen fremgår af kontrakt og bilag 3 kravspecifikation.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har adgang til at forlænge kontrakten med op til 2 * 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne er ordregivers adgang til forlængelse på op til 2 * 12 måneder som beskrevet i II.2.7.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal - på tidspunktet for tilbuddets afgivelse - opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal - på tidspunktet for tilbuddets afgivelse - opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal - i det seneste afsluttede årsregnskab - have en årlig omsætning, svarende til den anslåede årlige værdi for rammeaftalen,

- Tilbudsgiver skal - i det seneste afsluttede årsregnskab - have positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelig menes levering af tilsvarende dentale produkter til en offentlig myndighed - via igangværende eller afsluttet kontrakt/rammeaftale - i løbet af de sidste 3 år,

- Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, herunder angive omsætning, valuta, periode for udførelse samt navn og telefonnummer på kontaktperson hos den ordregivende myndighed.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene for rammeaftalens udførelse fremgår af nærværende udbudsbekendtgørelse og udbudsmaterialet (udbudsbetingelser, kravspecifikation, udkast til rammeaftale og øvrigt materiale/bilag som er en del af dette udbud).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/02/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Skanderborg kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbning af tilbud sker af tovholder i Skanderborg Kommune. Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende kommuner deltager i udbuddet:

— Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro,

— Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring,

— Skive Kommune, Torvegade 10,7800 Skive

— Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg,

— Norddjurs Kommune, Torvet 3,8500 Grenaa,

— Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup,

— Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft,

— Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

ESPD: Tilbudsgiver skal i ESPD-dokumentet (via Mercell) bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 eller udelukkelsesgrundene i § 136, nr. 1)-3). Ordregiver stiller desuden krav om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs). Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet pris, dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudsloven § 159, stk. 2. Ordregiver vil kræve følgende dokumentation:

1) Vedrørende udelukkelsesgrundene: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen;

2) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab for det regnskabsår, som tilbudsgiver har nævnt i ESPD-dokumentet jf. udbudslovens § 154. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på en anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2;

3) Vedrørende teknisk og/eller faglig formåen: Oplysninger, afgivet i ESPD'et vedr. referenceliste indeholdende: Referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, periode for udførelsen af opgaven samt omsætning (med angivelse af valuta), vil, jf. udbudslovens § 155, nr. 2, udgøre endelig dokumentation. Tilbud afgivet af et konsortium eller tilbudsgiver, der baserer sig på anden enheds formåen (økonomisk/finansiel/teknisk/faglig) skal afgive oplysning herom i ESPD via Mercell. Er tilbudsgiver et konsortium eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/enhed. Konsortiedeltagerne skal i ESPD'et angive, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Tilbudsgivere, der baserer sig på en anden enhed, skal specificere, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiet/tilbudsteamet ydelser/roller angives i ESPD'et.

Spørgsmål og svar: Tilbudsgiver kan stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål stilles skriftligt, på dansk via Mercell. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser til blive offentliggjort via Mercell. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale. Se udbudsbetingelserne for nærmere beskrivelse af krav til tilbuddets indhold.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere jf. § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i

standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2020