Roba - 17120-2017

Prikaži smanjeni prikaz

18/01/2017    S12

Španjolska-Vigo: Nabava uredskog pribora i materijala

2017/S 012-017120

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 13.12.2016, 2016/S 240-436862)

Europska agencija za kontrolu ribarstva, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ŠPANJOLSKA. Contact: EFCA Procurement. Tel. +34 986120610. Faks +34 886125237. E-pošta: procurement@efca.europa.eu

Umjesto 

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

24.1.2017 (15:00), lokalno vrijeme.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

25.1.2017 (15:00), lokalno vrijeme.

[...]

Glasi 

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

6.2.2017 (15:00), lokalno vrijeme.

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda:

7.2.2017 (15:00), lokalno vrijeme.

[...]

Uz produljenje vremena nadmetanja i izmjene vremena otvaranja ponuda, izmijenjen je i Prilog G Najmanji okolišni zahtjevi. Sažetak izmjene: zahtjev TCF (totally chlorine free): zahtjev da u potpunosti budu bez klora za proizvode recikliranog papira zamjenjuje se zahtjevom ECF (elementary chlorine free): bez elementarnog klora ili zahtjevom PCF (processed chlorine free): zahtjev za obradu bez klora za proizvode u redovima: 1, 2, 3, 4, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32.