Varer - 18031-2022

14/01/2022    S10

Danmark-Vordingborg: Ortopædisk fodtøj

2022/S 010-018031

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 76
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53645132
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vordingborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193845
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.faxekommune.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.guldborgsund.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.holbaek.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kalundborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
By: Højby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ringsted.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.soroe.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://stevns.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.solrod.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.slagelse.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320754&B=VORDINGBORG
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320754&B=VORDINGBORG
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb og levering af ortopædisk fodtøj mv. til visiterede borgere til Fællesudbud Sjælland (FUS)

Sagsnr.: Ortopædisk fodtøj 2021
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vordingborg Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud omhandlende indkøb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere. FUS er et indkøbsfællesskab, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. FUS-samarbejdet repræsenterer i alt 761.000 borgere. Udbuddet gennemføres efter proceduren ”offentligt udbud”, jf. udbudslovens afsnit I & II i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). Udbuddet vedrører indkøb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere i de ordregivende kommuner. Udbuddet opdeles i tre delaftaler med hver sit geografiske område med varierende antal kommuner, folketal og forbrug.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 880 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale (1) Øst

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
18800000 Fodtøj
18810000 Fodtøj undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj
18812000 Fodtøj med dele af gummi eller plast
18813000 Fodtøj med overdel af læder
18814000 Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer
18831000 Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal
18832000 Specialfodtøj
18840000 Dele til fodtøj
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

I Kommunerne omfattet af delaftalen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres efter proceduren ”offentligt udbud”, jf. udbudslovens afsnit I & II i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). Udbuddet vedrører indkøb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere i de ordregivende kommuner. Udbuddet opdeles i tre delaftaler med hver sit geografiske område med varierende antal kommuner, folketal og forbrug. Delaftale Øst omfatter følgende syv (7) kommuner: Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns, Ringsted.

Kommunerne har følgende maksimal forbrug pr. 1 år., og for rammeaftalens løbetid (4 år)

Greve, 780.000 kr., 3.120.000 kr.

Køge, 840.000 kr., 3.360.000 kr.

Lejre, 270.000 kr., 1.080.000 kr.

Roskilde, 960.000 kr., 3.840.000 kr.

Solrød, 324.000 kr., 1.296.000 kr.

Stevns, 300.000 kr., 1.200.000 kr.

Ringsted, 660.000 kr., 2.640.000 kr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 780 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges i 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver henviser til oplysninger om maksimale omsætninger anført i II.2.4.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale (2) Syd

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
18800000 Fodtøj
18810000 Fodtøj undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj
18812000 Fodtøj med dele af gummi eller plast
18813000 Fodtøj med overdel af læder
18814000 Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer
18831000 Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal
18832000 Specialfodtøj
18840000 Dele til fodtøj
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

I Kommunerne omfattet af delaftalen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres efter proceduren ”offentligt udbud”, jf. udbudslovens afsnit I & II i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). Udbuddet vedrører indkøb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere i de ordregivende kommuner. Udbuddet opdeles i tre delaftaler med hver sit geografiske område med varierende antal kommuner, folketal og forbrug. Delaftale Syd omfatter følgende fire (4) kommuner: Faxe, Guldborgsund, Næstved, Vordingborg.

Kommunerne har følgende maksimal forbrug pr. 1 år., og for rammeaftalens løbetid (4 år)

Faxe, 780.000 kr., 3.120.000 kr.

Guldborgsund, 960.000 kr., 3.840.000 kr.

Næstved, 1.320.000 kr., 5.280.000 kr.

Vordingborg, 840.000 kr., 3.360.000 kr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges i 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver henviser til oplysninger om maksimale omsætninger anført i II.2.4.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale (3) Vest

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
18800000 Fodtøj
18810000 Fodtøj undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj
18812000 Fodtøj med dele af gummi eller plast
18813000 Fodtøj med overdel af læder
18814000 Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer
18831000 Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal
18832000 Specialfodtøj
18840000 Dele til fodtøj
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

I Kommunerne omfattet af delaftalen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres efter proceduren ”offentligt udbud”, jf. udbudslovens afsnit I & II i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). Udbuddet vedrører indkøb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til visiterede borgere i de ordregivende kommuner. Udbuddet opdeles i tre delaftaler med hver sit geografiske område med varierende antal kommuner, folketal og forbrug. Delaftale Vest omfatter følgende fem (5) kommuner: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø

Kommunerne har følgende maksimal forbrug pr. 1 år., og for rammeaftalens løbetid (4 år)

Holbæk, 1.080.000 kr., 4.320.000 kr.

Kalundborg, 600.000 kr., 2.400.000 kr.

Odsherred, 540.000 kr., 2.160.000 kr.

Slagelse, 750.000 kr., 3.000.000 kr.

Sorø, 360.000 kr., 1.440.000 kr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges i 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver henviser til oplysninger om maksimale omsætninger anført i II.2.4.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD). Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Punkt D: Oplysninger om underleverandører jf. udbudslovens §177, stk. 2.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

Aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital.

Tilbudsgiver bedes afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren har i hvert af de seneste tre (3) kalenderår (2018, 2019 og 2020) fremstillet og leveret individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fodindlæg til svær foddeformitet til mindst tre (3) kommuner – ESPD Del IV C, For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type.

Tilbudsgiver bedes afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren har inden for de seneste to (2) år beskæftiget mindst to (2) autoriserede bandagister eller brancheuddannede skomagermestre. Tilbudsgiveren skal for at opfylde mindstekravet som minimum have beskæftiget en (1) brancheuddannet skomagermester - ESPD Del IV C Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer udfyldes.

Tilbudsgiveren råder over mindst 1 (et) selvstændigt funktionsdygtigt værksted til fremstilling af ortopædisk fodtøj - ESPD Del IV C Værktøj, materielt og teknisk udstyr udfyldes.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder krav til leverandørens overholdelse af etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/08/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/02/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Vordingborg Kommune

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål løbende og hurtigst muligt, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og sendes via udbudssystemet.

Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristen.

Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via udbudssystemet.

Før beslutning om tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af rammeaftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere

• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign.

• Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, opfordres tilbudsgiver til, at dette medsendes allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen.

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken konsortiedeltager der, med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD jf. ovenfor gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

Hvis tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 ¬- i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes.

Indgår der en tjenesteydelse som en del af den udbudte rammeaftale, og baserer tilbudsgiver sig for tjenesteydelsen vedrørende teknisk og/eller faglig formåen på kapacitet fra en anden enhed, forpligter denne anden enhed sig til at udføre tjenesteydelsen, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Der er ikke krav om, at støttende enheder skal udfylde ESPD, men kravene vedrørende egnethed og udelukkelsesgrunde gælder ligeledes for støttende enheder. Dokumentation for ovennævnte forhold kan ske ved samme metode som dokumentationskravene jf. ovenfor..

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2022