Varer - 18756-2019

15/01/2019    S10    - - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Vejle: Engangshandsker

2019/S 010-018756

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 002-001696)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Jensen
Telefon: +45 29391252
E-mail: Dorthe.Jensen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af undersøgelseshandsker til sygehusene i Region Syddanmark.

Sagsnr.: 18/23002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
18424300
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af usterile latex og nitril undersøgelseshandsker samt sterile latex undersøgelseshandsker til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb af undersøgelseshandsker samt uddannelse af personale.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 002-001696

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 26/02/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 01/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 26/02/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 01/03/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Fristforlængelsen skyldes ændring af udbudsmaterialet.