Tjenesteydelser - 20724-2018

17/01/2018    S11    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 011-020724

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
64942212
Bernstorffsgade 17
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Allan Winther
Telefon: +45 20353569
E-mail: ZI5M@sof.kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/78942040.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/78942040.aspx

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse angående markedsdialog for Udbudsprojektet i program ”Fælles Digital Fremtid”

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommunes socialforvaltning, SOF, inviterer hermed interesserede aktører til en markedsdialog forud for et kommende udbud af en social- og sundhedsfaglig IT løsning til understøttelse af arbejdet på tre af Socialforvaltningens borgercentre med tilhørende tilbud: Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48100000
72200000
72230000
72240000
72250000
72260000
72310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne forudgående markedsundersøgelse er skabe det bedst mulige grundlag for det kommende udbud.

Interesserede leverandører bedes rette henvendelse til ordregivers kontaktperson, jf. del I.1 senest den 24. januar 2018. Interesserede leverandører får efterfølgende tilsendt oplæg til mødet.

Møderne vil blive gennemført hos Socialforvaltningen, Bernstorffsgade 17. For hver leverandør vil der blive afholdt et møde på 3½ time.

Der kan vælges mellem følgende datoer: 7., 8. eller 9. februar 2018. Afhængig af interessen for deltagelse kan der også gennemføres møder i dagene 26., 27. eller 28. februar 2018.

Vi forventer at leverandøren stiller med medarbejdere, der har kendskab til det social- og sundhedsfaglige område og et produktkendskab, der også rækker ind i IT løsningens arkitektur og teknik.Det kommende udbud vedrører anskaffelse af en ny fremtidig it-løsning, der kan understøtte det social- og sundhedsfaglige arbejde i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen har behov for en skalérbar løsning til at understøtte forvaltningens behov med hensyntagen til forvaltningens volumen og kompleksitet.

Socialforvaltningen har haft en indledende dialog med markedet der viser, at markedet må antages at kunne levere løsninger, som opfylder dette ønske.

Socialforvaltningens arbejdsområde er borgere under 65 år herunder børn, der har store sociale og/eller psykiske problemer, har et handicap, er kriminalitetstruede, voldsramte, prostituerede eller har et stof- eller alkoholmisbrug, som de har brug for hjælp til at håndtere.

Nøgletal i relation til de tre borgercentre og deres udførende enheder (Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge) som skal anvende IT løsningen:

— Der er ca. 6 500 medarbejdere fordelt på ca. 38 organisatoriske enheder,

— Borgercentrene og deres udførende enheder udfører forskellige opgaver i relation til ca. 33 000 borgere pr. år.

Vi kan i øvrigt henvise til videoen "Socialforvaltningen kort fortalt, januar 2018": https://vimeo.com/250417436.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2018