Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 20724-2018

17/01/2018    S11

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 011-020724

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Allan Winther
E-mail: ZI5M@sof.kk.dk
Telefon: +45 20353569
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/78942040.aspx
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/78942040.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse angående markedsdialog for Udbudsprojektet i program ”Fælles Digital Fremtid”

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommunes socialforvaltning, SOF, inviterer hermed interesserede aktører til en markedsdialog forud for et kommende udbud af en social- og sundhedsfaglig IT løsning til understøttelse af arbejdet på tre af Socialforvaltningens borgercentre med tilhørende tilbud: Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48100000 Branchespecifik programpakke
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72310000 Databehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne forudgående markedsundersøgelse er skabe det bedst mulige grundlag for det kommende udbud.

Interesserede leverandører bedes rette henvendelse til ordregivers kontaktperson, jf. del I.1 senest den 24. januar 2018. Interesserede leverandører får efterfølgende tilsendt oplæg til mødet.

Møderne vil blive gennemført hos Socialforvaltningen, Bernstorffsgade 17. For hver leverandør vil der blive afholdt et møde på 3½ time.

Der kan vælges mellem følgende datoer: 7., 8. eller 9. februar 2018. Afhængig af interessen for deltagelse kan der også gennemføres møder i dagene 26., 27. eller 28. februar 2018.

Vi forventer at leverandøren stiller med medarbejdere, der har kendskab til det social- og sundhedsfaglige område og et produktkendskab, der også rækker ind i IT løsningens arkitektur og teknik.Det kommende udbud vedrører anskaffelse af en ny fremtidig it-løsning, der kan understøtte det social- og sundhedsfaglige arbejde i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen har behov for en skalérbar løsning til at understøtte forvaltningens behov med hensyntagen til forvaltningens volumen og kompleksitet.

Socialforvaltningen har haft en indledende dialog med markedet der viser, at markedet må antages at kunne levere løsninger, som opfylder dette ønske.

Socialforvaltningens arbejdsområde er borgere under 65 år herunder børn, der har store sociale og/eller psykiske problemer, har et handicap, er kriminalitetstruede, voldsramte, prostituerede eller har et stof- eller alkoholmisbrug, som de har brug for hjælp til at håndtere.

Nøgletal i relation til de tre borgercentre og deres udførende enheder (Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge) som skal anvende IT løsningen:

— Der er ca. 6 500 medarbejdere fordelt på ca. 38 organisatoriske enheder,

— Borgercentrene og deres udførende enheder udfører forskellige opgaver i relation til ca. 33 000 borgere pr. år.

Vi kan i øvrigt henvise til videoen "Socialforvaltningen kort fortalt, januar 2018": https://vimeo.com/250417436.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2018