Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 25433-2019

18/01/2019    S13

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o provedbi revizija i kontrola te razvoju strategija revizije i kontrole u područjima unutarnjih poslova i pravosuđa

2019/S 013-025433

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 249-575304)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Poštanska adresa: Office LX46 — 5/115
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o provedbi revizija i kontrola te razvoju strategija revizije i kontrole u područjima unutarnjih poslova i pravosuđa

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79212000 Revizorske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je okvirnog ugovora pružanje usluga revizijskih programa i projekata koji se financiraju iz proračuna Unije prema programima kojima upravlja Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove te Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača izravnim, zajedničkim ili neizravnim načinom upravljanja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/01/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 249-575304

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Informacije koje je potrebno ispraviti ili dodati odgovarajućoj dokumentaciji za nadmetanje: za dodatne informacije proučite odgovarajuće tehničke specifikacije dostupne na sljedećoj poveznici:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308