Roba - 33497-2019

23/01/2019    S16

Hrvatska-Zagreb: Aparati za detekciju i analizu

2019/S 016-033497

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za med. istraživ. i medicinu rada
Nacionalni registracijski broj: 30285469659
Poštanska adresa: Ksaverska cesta 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: drobnjak@imi.hr
Telefon: +385 14682504
Telefaks: +385 14773303

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.imi.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Znanstvenoistraživačka

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Oprema za kemijski laboratorij IMI-a – projekt AIRQ

Referentni broj: JN-OP-VV/01-18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38430000 Aparati za detekciju i analizu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema za kemijski laboratorij IMI-a – projekt AIRQ.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 8 565 810.11 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Maseni spektrometar induktivno spregnute plazme (ICP-MS)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433100 Maseni spektrometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Maseni spektrometar induktivno spregnute plazme (ICP-MS).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Efikasnost plazme u razdvajanju oksida (CeO+/Ce+) / Ponder: 12 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Linearno dinamičko područje detektora / Ponder: 12 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Reakcijsko/kolizijski sustav / Ponder: 12 %
Cijena - Ponder: 64 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalit

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Analizator organskog i elementarnog ugljika s peći, generatorom vodika i uređajem za proizvodnju čiste vode

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38434000 Analizatori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Analizator organskog i elementarnog ugljika s peći, generatorom vodika i uređajem za proizvodnju čiste vode.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za analizator organskog i elementnog ugljika / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za generator vodika / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti opremljen spektrometrom masa, fluorescentnim i UV detektorom i oprema za pripravu uzoraka (uparivač i ekstraktor)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432200 Kromatografi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitalja.

II.2.4)Opis nabave:

Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti opremljen spektrometrom masa, fluorescentnim i UV detektorom i oprema za pripravu uzoraka (uparivač i ekstraktor).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Uređaj za automatsko unošenje uzoraka za tekućinski kromatograf -broj mjesta na pladnju / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Fluorescentni detektor – ekscitacijski raspon monokromatora / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: UV detektor – brzina snimanja signala / Ponder: 6 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maseni detektor – SQ - točnost masa / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maseni detektor – SQ -rad s ionskim izvorima / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 64 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ionski kromatograf za određivanje molekularnih markera organskog ugljika s uređajem za proizvodnju čiste vode

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432200 Kromatografi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Ionski kromatograf za određivanje molekularnih markera organskog ugljika s uređajem za proizvodnju čiste vode.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon tlakova (izraženo u psi) / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: „On line“ priprava eluensa / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kapilare za spajanje svih dijelova sustava / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV naveden u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dvokanalni ionski kromatograf za određivanje anorganskih komponenti opremljen spektrometrom masa i konduktometrijskim detektorom i uređaj za proizvodnju čiste vode

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432200 Kromatografi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Dvokanalni ionski kromatograf za određivanje anorganskih komponenti opremljen spektrometrom masa i konduktometrijskim detektorom i uređaj za proizvodnju čiste vode

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon tlakova (izraženo u psi) / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Rezolucija detektora (izražena u nS/cm) / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme izmjene polariteta kod rada spektrometra masa (izraženo u ms) / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: „On line“ priprava eluensa za dva kanala / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kapilare za spajanje svih dijelova sustava / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za dvokanalni ionski kromatograf za određivanje anorganskih komponenti opremljen spektrometrom masa i konduktometrijskim detektorom / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV kao u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Rendgenski spektrometar

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Rendgenski spektrometar.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni zahtjevi za detekcijskim limitima za ukupno efektivno mjerenje po uzorku manje od 1h – 1 sukladno US EPA method IO-3.3 za sljedeće elemente kao u točki 6.6.6. DON-a / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Automatizirani robotizirani sustav za vaganje filtara s mikrovagom

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38311000 Elektronske vage i pribor
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Automatizirani robotizirani sustav za vaganje filtara s mikrovagom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Nosači za filtre koji su dizajnirani sa zaštitom od kontaminacije filtra taloženjem (poklopac) i koji djeluju kao Faradey-ev kavez / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Mjerač temperature i atmosferskog tlaka

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38931000 Naprave za mjerenje temperature i vlažnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Mjerač temperature i atmosferskog tlaka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Automatska kompenzacija na atmosferski tlak / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Informacijski sustav

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48821000 Mrežni poslužitelji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Informacijski sustav.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za razaranje uzoraka-sustav za mikrovalno razaranje pri visokom tlaku

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31711422 Mikrovalna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za razaranje uzoraka – sustav za mikrovalno razaranje pri visokom tlaku

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Veličina rotora / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 155-355159
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AlphaChrom d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 18966227376
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: mirela.cipris@alphachrom.hr
Telefon: +385 15502200
Telefaks: +385 15502299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 452 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 252 658.52 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
04/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kemolab d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 45816750516
Poštanska adresa: Nadinska 11
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: ermina.galovac@kemolab.hr
Telefon: +385 16605233
Telefaks: +385 16605233
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 560 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 558 761.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AlphaChrom d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 18966227376
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: mirela.cipris@alphachrom.hr
Telefon: +385 15502200
Telefaks: +385 15502299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 900 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 830 218.07 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
04/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kemolab d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 45816750516
Poštanska adresa: Nadinska 11
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: ermina.galovac@kemolab.hr
Telefon: +385 16605233
Telefaks: +385 16605233
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 644 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 643 942.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kemolab d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 45816750516
Poštanska adresa: Nadinska 11
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: ermina.galovac@kemolab.hr
Telefon: +385 16605233
Telefaks: +385 16605233
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 068 300.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 6
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Anas d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 07357850283
Poštanska adresa: T. Maretića 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: zrinka.svob-troje@anas.com.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 800 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 441 450.90 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 7
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Mettler Toledo d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 01271618606
Poštanska adresa: Mandlova 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: tomislav.stantic@mt.com
Telefon: +385 12958130
Telefaks: +385 12958140
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 580 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 8
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Belmet 97 d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58680938419
Poštanska adresa: Hrvatskog proljeća 34
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: info@belmet97.hr
Telefon: +385 12959900
Telefaks: +385 12959910

Internetska adresa: www.belmet97.hr

Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 40 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 24 870.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 9
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kodeks d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 82691288367
Poštanska adresa: Nova cesta 60
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: prodaja@kodeks.hr
Telefon: +385 13688666
Telefaks: +385 13688655
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 80 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 69 507.14 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 10
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Asolutic d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 74472591115
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 24
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: mirela.cipris@asolutic.hr
Telefon: +385 15502220
Telefaks: +385 15502299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 120 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 096 102.48 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno točki 7.20. DON-a.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/01/2019