Roba - 38005-2019

25/01/2019    S18

Hrvatska-Varaždin: Prirodni plin

2019/S 018-038005

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marina Ivančević
E-pošta: nabava@vzz.hr
Telefon: +385 42390531
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.varazdinska-zupanija.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.varazinska-zupanija.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 59638828302
Poštanska adresa: Ivana Meštrovića 1
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.obv.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Varaždinske županije
Nacionalni registracijski broj: 04489447850
Poštanska adresa: Kolodvorska 20
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.dzvz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Nacionalni registracijski broj: 01394815148
Poštanska adresa: Franje Galinca bb
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.zhm-vz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 41732682041
Poštanska adresa: Zavojna 6
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://domzastarije-varazdin.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ljekarna Varaždinske županije
Nacionalni registracijski broj: 43158005754
Poštanska adresa: Kolodvorska 18
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ljekarna-vzz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Druga gimnazija Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 27344762042
Poštanska adresa: Hallerova aleja 6a
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Elektrostrojarska škola Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 64081807431
Poštanska adresa: Hallerova aleja 5
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ess.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Glazbena škola u Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 53107915745
Poštanska adresa: Kapucinski trg 8
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://glazbenaskolauvarazdinu.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gospodarska škola Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 78424884380
Poštanska adresa: Božene Plazzeriano 4
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-gospodarska-vz.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola
Nacionalni registracijski broj: 12547919272
Poštanska adresa: Hallerova aleja 3
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.rudarska.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Medicinska škola Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 68558018536
Poštanska adresa: Vinka Međerala 11
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.medskvz.org/web/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prva gimnazija Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 41524139511
Poštanska adresa: P. Preradovića 14
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.gimnazija-varazdin.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja strukovna škola Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 58748387962
Poštanska adresa: Božene Plazzeriano 4
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.sss-vz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola „Arboretum Opeka“
Nacionalni registracijski broj: 07662038503
Poštanska adresa: Marčan, Vinička 53
Mjesto: Vinica
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42207
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Ivanec
Nacionalni registracijski broj: 42359743872
Poštanska adresa: E. Kumičića 17
Mjesto: Ivanec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42240
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ss-ivanec.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Srednja škola Novi Marof
Nacionalni registracijski broj: 32288001921
Poštanska adresa: Zagorska 23
Mjesto: Novi Marof
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42220
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-novimarof.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Učenički dom
Nacionalni registracijski broj: 75856042936
Poštanska adresa: Hallerova aleja 2
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ucenickidom-vz.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Franje Serta Bednja
Nacionalni registracijski broj: 71132268218
Poštanska adresa: Ljudevita Gaja 15
Mjesto: Bednja
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42253
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-fserta-bednja.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Beletinec
Nacionalni registracijski broj: 60698725264
Poštanska adresa: Stjepana Radića 4, Beletinec
Mjesto: Sv. Ilija
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42214
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-beletinec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Breznički Hum
Nacionalni registracijski broj: 31867995107
Poštanska adresa: Breznički Hum 14
Mjesto: Breznički Hum
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42225
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-breznicki-hum.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Cestica
Nacionalni registracijski broj: 74662493956
Poštanska adresa: Dravska 2
Mjesto: Cestica
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42208
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-cestica.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
Nacionalni registracijski broj: 16575689564
Poštanska adresa: Ulica akademika Ladislava Šabana 17
Mjesto: Ivanec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42240
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ „Petar Zrinski“ Jalžabet
Nacionalni registracijski broj: 05649816050
Poštanska adresa: Varaždinska 19a
Mjesto: Jalžabet
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42203
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-pzrinski-jalzabet.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ivana Rangera
Nacionalni registracijski broj: 37757206587
Poštanska adresa: Kamenica bb
Mjesto: Lepoglava
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42250
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-kamenica.com/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik
Nacionalni registracijski broj: 43378656254
Poštanska adresa: Klenovnik 21
Mjesto: Klenovnik
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42244
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-grofa-jdraskovica-klenovnik.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Kneginec Gornji
Nacionalni registracijski broj: 04565072303
Poštanska adresa: Toplička bb
Mjesto: Turčin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42204
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-gornji-kneginec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ante Starčevića Lepoglava
Nacionalni registracijski broj: 54431385743
Poštanska adresa: Hrvatskih pavlina 42
Mjesto: Lepoglava
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42250
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-astarcevica-lepoglava.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ludbreg
Nacionalni registracijski broj: 82884083985
Poštanska adresa: A. Kačića Miošića 17
Mjesto: Ludbreg
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42230
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-ludbreg.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Ljubešćica
Nacionalni registracijski broj: 05243609231
Poštanska adresa: Zagrebačka 22
Mjesto: Ljubešćica
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42222
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-ljubescica.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Martijanec
Nacionalni registracijski broj: 88619742736
Poštanska adresa: Školska 3
Mjesto: Martijanec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42232
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-martijanec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec
Nacionalni registracijski broj: 75963401960
Poštanska adresa: Čalinec 78
Mjesto: Maruševec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42243
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-gkrklec-calinec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Novi Marof
Nacionalni registracijski broj: 22230823677
Poštanska adresa: Zagorska 23
Mjesto: Novi Marof
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42220
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-novi-marof.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Petrijanec
Nacionalni registracijski broj: 51083143392
Poštanska adresa: Vladimira Nazora 42
Mjesto: Petrijanec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42206
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-petrijanec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ „Podrute“
Nacionalni registracijski broj: 88037050779
Poštanska adresa: Donje Makoišće 115
Mjesto: Novi Marof
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42220
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-podrute-donje-makoisce.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Metel Ožegović Radovan
Nacionalni registracijski broj: 95837279138
Poštanska adresa: Varaždinska 14
Mjesto: Radovan
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42242
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-metel-ozegovic-radovan.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Sračinec
Nacionalni registracijski broj: 18914448080
Poštanska adresa: Varaždinska 98
Mjesto: Sračinec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42208
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-sracinec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Sveti Đurđ
Nacionalni registracijski broj: 14916088468
Poštanska adresa: Sveti Đurđ, Cvjetna 4
Mjesto: Sveti Đurđ
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42233
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-sveti-djurdj.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija
Nacionalni registracijski broj: 71629247016,
Poštanska adresa: Školska 7
Mjesto: Sveti Ilija
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42214
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-vnazor-svetiilija.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Svibovec
Nacionalni registracijski broj: 44003727720
Poštanska adresa: Braće Radića 4
Mjesto: Varaždinske Toplice
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42223
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-svibovec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Šemovec
Nacionalni registracijski broj: 48253697494
Poštanska adresa: Plitvička 2
Mjesto: Trnovec Bartolovečki
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42202
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-semovec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Trnovec
Nacionalni registracijski broj: 67315800148
Poštanska adresa: Bartolovečka 55
Mjesto: Trnovec Bartolovečki
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42202
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-trnovec-bartolovecki.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Tužno
Nacionalni registracijski broj: 38968356883
Poštanska adresa: Varaždinska 16, Tužno
Mjesto: Radovan
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42242
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-tuzno.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice
Nacionalni registracijski broj: 93828059048
Poštanska adresa: M. Pušteka 1
Mjesto: Varaždinske Toplice
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42223
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-aiikukuljevica-varazdinske-toplice.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Veliki Bukovec
Nacionalni registracijski broj: 33624881058
Poštanska adresa: Dravska 42
Mjesto: Mali Bukovec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42231
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.os-veliki-bukovec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Vidovec
Nacionalni registracijski broj: 82627473367
Poštanska adresa: Školska 4
Mjesto: Vidovec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42205
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-vidovec.skole.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OŠ Vinica
Nacionalni registracijski broj: 96025995770
Poštanska adresa: Vinička 10, Marčan
Mjesto: Vinica
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42207
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@vzz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://os-vinica.skole.hr/
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

Referentni broj: 01/12-2018/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09123000 Prirodni plin
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je opskrba prirodnim plinom za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 11 607 014.38 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Varaždinska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba prirodnim plinom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok plaćanja / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 181-409579
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
28/12/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Međimurje-plin d.o.o. Čakovec
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
E-pošta: komercijala2@medjimurje-plin.hr
Telefon: +385 40396281 / 396279
Telefaks: +385 40396282
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 9 880 819.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 11 607 014.38 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/01/2019