Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 40636-2020

28/01/2020    S19

Francuska-Pariz: Ugradnja i nabava aparata za kavu, kave i toplih napitaka

2020/S 019-040636

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 245-601782)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Poštanska adresa: 201-203 rue de Bercy
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR101 Paris
Poštanski broj: 75012
Država: Francuska
E-pošta: procurement@esma.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ugradnja i nabava aparata za kavu, kave i toplih napitaka

Referentni broj: PROC/2019/12
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55400000 Usluge posluživanja pića
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje ugovor s poduzećem koje je u mogućnosti pružati kompletne usluge ugradnje i nabave aparata za kavu, njihovo održavanje, nabavu i isporuku kave, toplih napitaka i povezanih proizvoda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 245-601782

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 10/02/2020
Lokalno vrijeme: 23:59
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 04/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 11/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: