Usluge - 42397-2022

26/01/2022    S18

Portugal-Lisabon: Savjetodavne usluge za IKT korisničku podršku EMSA-e

2022/S 018-042397

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 253-672023)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
E-pošta: OPEN262021@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://emsa.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Savjetodavne usluge za IKT korisničku podršku EMSA-e

Referentni broj: EMSA/OP/26/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72253000 Usluge službe za pomoć i usluge podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ove nabave uspostaviti okvirni ugovor o uslugama na jednu godinu, s mogućnošću produljenja na još jednu godinu, s izvoditeljem za savjetodavne usluge za IKT korisničku podršku EMSA-e.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/01/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 253-672023

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 28/01/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 11/02/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 01/02/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 15/02/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: