Tjenesteydelser - 43931-2014

Vis forkortet udgave

08/02/2014    S28

Luxembourg-Luxembourg: Leje og pasning af prydplanter

2014/S 028-043931

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 21.1.2014, 2014/S 14-019849)

Europa-Kommissionen, att. Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Luxembourg, OIL.06, sektor 002 Indkøbsprocedurer og kontrakter, Jean Monnet-Bygningen, kontor A1/029, 2920Luxembourg, LUXEMBOURG. Tlf. +352 4301-38312. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.2.1) Tildelingskriterier:

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsmaterialet, opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

25.2.2014 (16:00).

IV.3.8) Åbning af bud:

3.3.2014 (15:00).

[...]

Læses 

IV.2.1) Tildelingskriterier:

Laveste pris.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

4.3.2014 (16:00).

IV.3.8) Åbning af bud:

10.3.2014 (15:00).

[...]


NB:

Tilbudsgiverne gøres opmærksom på, at der vil foreligge en berigtigelse af vejledningen til tilbudsgivere.