Varer - 48107-2015

Vis forkortet udgave

11/02/2015    S29    Europa-Kommissionen - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: »Levering af møbler«

2015/S 029-048107

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Europa-Kommissionen, att. OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb, CSM 1 05/43, 1049Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles. Tlf. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Åbning af bud

23.2.2015 (10:00).

(...)

Læses 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

2.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Åbning af bud

9.3.2015 (10:00).

(...)

Denne berigtigelse er en opdatering af berigtigelsen offentliggjort i »Supplement til Den Europæiske Unions Tidende« den 16.1.2015, 2015/S 11-013774.