TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 48352-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Vejen: Stole

2023/S 018-048352

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejen.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29189811
By: Varde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vardekommune.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
CVR-nummer: 29189765
By: Grindsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7200
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://billund.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Arbejds- og ståstøttestole

Sagsnr.: 129640
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39112000 Stole
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Arbejdsstole og ståstøttestole til Sydjysk Kommuneindkøb som bevilliges til borgere i den enkelte kommune efter Servicelovens § 112. Aftalen omhandler køb og levering arbejdsstole og ståstøttestole er med bremser og elektronisk højderegulering til voksne.

Udbyder har modtaget en række spørgsmål og kommentarer til udbudsmaterialet, som Udbyder efter nærmere refleksion ønsker at imødekomme. Udbyder vurderer dog, at dette ikke kan gøres uden grundlæggende ændringer i udbudsmaterialet, hvorfor udbyder ser sig nødsaget til at annullerede den igangværende proces med henblik på at genudbyde hurtigst muligt.

<br>

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39110000 Sæder, stole, m.v. og dele dertil
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Arbejdsstole og ståstøttestole til Sydjysk Kommuneindkøb som bevilliges til borgere i den enkelte kommune efter Servicelovens § 112. Aftalen omhandler køb og levering arbejdsstole og ståstøttestole er med bremser og elektronisk højderegulering til voksne.

<br>

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rengøringsvenlighed / Vægtning: 9,75
Kvalitetskriterium - Navn: Opmærkning / Vægtning: 9,75
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 45,5
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 005-011613
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023