Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 48366-2023

25/01/2023    S18

Danmark-Viborg: Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik

2023/S 018-048366

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Thit Bast Schmidt
E-mail: linscd@rm.dk
Telefon: +45 21526003
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351491&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale vedr. udbud af teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT)

Sagsnr.: 1-23-4-72-23-22
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende forhåndsmeddelelse er at inddrage markedet i det kommende udbud af teleradiologiske ydelser (beskrivelser af billedmateriale fra røntgen, MR og CT), og der ønskes derfor en tilbagemelding på det foreløbige udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, prislisten, krav til teknisk set-up og udkast til kontrakt.

Tilbudsgiver kan med fordel indledningsvist orientere sig i dokumentet "Høringsbrev til høringsark". Kommentarer til udbudsmaterialet bedes afgives i dokumentet "Høringsark til leverandørbeskrivelser".

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med det kommende udbud er at sikre de offentlige afdelinger og patienterne en kort ventetid til svar på scanninger og derved sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Regionen ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler, klinikker, speciallæger eller lignende, der kan udføre beskrivelser inden for 24 timer eller 72 timer (afhængig af bestillingen)

Den anslåede samlede mængde af rammeaftalen i Kontraktens løbetid (inkl. eventuelle forlængelser) er 40.000 teleradiologiske ydelser. Den maksimale mængde af rammeaftalen i Kontraktens løbetid (inkl. eventuelle forlængelser) er dog 60.000 teleradiologiske ydelser.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er 2 år. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2x 12 måneder.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/03/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023