Varer - 49490-2019

01/02/2019    S23    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Odense: Motorkøretøjer

2019/S 023-049490

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/99059184.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring på udbudsmateriale til udbud på køretøjer

Sagsnr.: 2019-446848
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34100000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SamAqua planlægger gennemførsel af et udbud på indkøb af køretøjer til de deltagende selskaber i hver sin delaftale.

SamAqua udsender derfor udbudsmaterialet med kravspecifikation og tilbudsliste i høring. Der er således ikke tale om det endelige udbudsmateriale, men en opfordring til potentielle tilbudsgivere om at give høringssvar på det udarbejdede materiale, gerne via kommunikationsmodulet i Mercell.

Der kan gives svar på alle dele af materialet, som SamAqua vil tage med i den videre udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale.

Bemærk at denne høring ikke indeholder det endelige udbudsmateriale. Høringen afsluttes d. 14.2.2019 kl. 12:00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SamAqua planlægger gennemførsel af et udbud på indkøb af køretøjer til de deltagende selskaber i hver sin delaftale.

SamAqua udsender derfor udbudsmaterialet med kravspecifikation og tilbudsliste i høring. Der er således ikke tale om det endelige udbudsmateriale, men en opfordring til potentielle tilbudsgivere om at give høringssvar på det udarbejdede materiale, gerne via kommunikationsmodulet i Mercell.

Der kan gives svar på alle dele af materialet, som SamAqua vil tage med i den videre udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale.

Bemærk at denne høring ikke indeholder det endelige udbudsmateriale. Høringen afsluttes d. 14.2.2019 kl. 12:00.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/02/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk at denne høring ikke indeholder det endelige udbudsmateriale. Høringen afsluttes d. 14.2.2019 kl. 12:00.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2019