Usluge - 55834-2018

07/02/2018    S26

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Nabava usluga i vanjskog osoblja radi osiguravanja potpore IT infrastrukturi i operativnim uslugama za EIB grupu

2018/S 026-055834

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 247-516961)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga i vanjskog osoblja radi osiguravanja potpore IT infrastrukturi i operativnim uslugama za EIB grupu

Referentni broj: OP-1455
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opseg ovog poziva na dostavu ponuda je nabava posebnih usluga i osiguravanje članova vanjskog osoblja radi potpore aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica Odjela za informacijsku tehnologiju (IT) Europske investicijske banke.

Ovaj je poziv na dostavu ponuda podijeljen u 3 različite grupe, od kojih svaka predstavlja različitu domenu ili tržište:

— Grupa 1: nabava usluga i osoblja za IT potporu krajnjem korisniku te usluge upravljanja identitetima i pristupom u prostorima EIB grupe u Luxembourgu i vanjskim uredima banke širom svijeta

— Grupa 2: nabava usluga i osoblja za potporu operacijama IT infrastrukture u prostorima EIB grupe u Luxembourgu

— Grupa 3: nabava usluga i osoblja za potporu IT mreže i ujedinjenim komunikacijskim operacijama u prostorima EIB grupe u Luxembourgu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/02/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 247-516961

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Umjesto:
Datum: 05/03/2018
Glasi:
Datum: 19/03/2018
Broj odjeljka: IV.2.7
Umjesto:
Datum: 07/03/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 21/03/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: