Bygge og anlæg - 58275-2018

08/02/2018    S27

Danmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 027-058275

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektorganisationen for Nyt OUH v/ vicedirektør Peter Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631263

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende delprojekterne DP03 Vidensaksen (delaftale 1) og DP04 Behandling- og sengeafsnit (delaftale 2)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark har i 2016 igangsat arbejderne i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) ved udbud af byggemodningen i to særskilte delprojekter DP01 og DP02. Med dette udbud følger nu to totalentreprisekontrakter vedrørende projektoptimering, projektering samt opførelse/indretning af store dele af selve sygehusbyggeriet (Nyt OUH) i form af delprojekt DP03 – Vidensaksen (Delaftale 1) og delprojekt DP04 – Behandling- og sengeafsnit (Delaftale 2).

Begge delaftaler har været udbudt i totalentreprise på partneringlignende vilkår efter reglerne om konkurrencepræget dialog.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 900 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DP03 - Vidensaksen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale DP03 - Vidensaksen omfatter ca. 61 000 m2 og er udbudt med et fast rammebudget på ca. kr. 1,1 mia. ekskl. moms. Totalentreprisekontrakten omfatter projektoptimering, projektering og udførelse af delprojektet vedrørende Vidensaksen, som er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Konkurrencen har ikke udgjort en sædvanlig totalentreprise, idet der ved tilbudsafgivelsen ikke har skullet afleveres et færdigt projekt med en fast anlægssum.

I stedet har Region Syddanmark ved udbuddet vurderet tilbudsgivernes evne til på baggrund af tilbudsgivernes forslag til optimeringsproces at sikre overholdelse af den bindende økonomiske ramme og dermed evnen til at indgå i et tæt og partneringlignende samarbejde med Region Syddanmark om realisering af projektet på baggrund af det foreliggende udbuds- og aftalegrundlag.

Den tilbudsgiver, som har vundet udbuddet af DP03 - Vidensaksen vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelsen af det endelige projekt på baggrund af det foreliggende udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og metodebeskrivelse / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV'er / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger og dækningsbidrag / Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DP04 - Behandling- og sengeafsnit

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale DP04 - Behandling- og sengeafsnit omfatter ca. 99 000 m2 og er udbudt med et fast rammebudget på ca. kr. 1,8 mia. ekskl. moms. Totalentreprisekontrakten omfatter projektoptimering, projektering og udførelse af delprojektet vedrørende Behandling- og sengeafsnit, som er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Konkurrencen har ikke udgjort en sædvanlig totalentreprise, idet der ved tilbudsafgivelsen ikke har skullet afleveres et færdigt projekt med en fast anlægssum.

I stedet har Region Syddanmark ved udbuddet vurderet tilbudsgivernes evne til på baggrund af tilbudsgivernes forslag til optimeringsproces at sikre overholdelse af den bindende økonomiske ramme og dermed evnen til at indgå i et tæt og partneringlignende samarbejde med Region Syddanmark om realisering af projektet på baggrund af det foreliggende udbuds- og aftalegrundlag.

Den tilbudsgiver, som har vundet udbuddet af DP04 – Behandling- og sengeafsnit vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelsen af det endelige projekt på baggrund af det foreliggende udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og metodebeskrivelse / Vægtning: 45 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV'er / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger og dækningsbidrag / Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 090-175906
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

DP03 - Vidensaksen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: JV CMB - ITINERA c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Postadresse: Via Carlo Marx 101
By: Carpi
NUTS-kode: ITH54 Not specified
Postnummer: 41012 (MO)
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: JV CMB - ITINERA c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Postadresse: Via Carlo Marx 101
By: Carpi
NUTS-kode: ITH54 Not specified
Postnummer: 41012 (MO)
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

DP04 - Behandling- og sengeafsnit

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: JV CMB - ITINERA c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Postadresse: Via Carlo Marx 101
By: Carpi
NUTS-kode: ITH54 Not specified
Postnummer: 41012 (MO)
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: JV CMB - ITINERA c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Postadresse: Via Carlo Marx 101
By: Carpi
NUTS-kode: ITH54 Not specified
Postnummer: 41012 (MO)
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 800 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 800 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2018