Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 60303-2014

Vis forkortet udgave

21/02/2014    S37

Belgien-Bruxelles: Forhåndsmeddelelse 2014

2014/S 037-060303

 1.Ordregivende myndighed:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Klima (GD CLIMA), afdeling SRD.2 »Økonomi«, BU-9 01/005, 1049Bruxelles, BELGIEN. Tlf. +32 22960008. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Påtænkte indkøb 2014:

CLIMA A.1 Internationale og interinstitutionelle relationer:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Handel og klimaforandring, april 2014; 280 000, tjenesteydelse.
CLIMA A.2 Klimafinansiering og afskovning:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Styrkelse af uafhængig global skovovervågning for at offentliggøre beregning på landsniveau af udledninger fra land, april 2014, 600 000, undersøgelse.
Den reelle ydelse af værktøjer til klimahandlingspolitik — metagennemgang af CAP-normalisering, april 2014, 250 000, undersøgelse.
CLIMA A.3 Overvågning, rapportering, verificering:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Støtte til Kommissionen og medlemsstaterne vedrørende EU's ordning for handel med emissionskvoter, rapportering, verificering og akkreditering, marts 2014, 500 000 (varighed: 2 år), tjenesteydelse.
EU's elektroniske rapportering vedrørende emissionshandelssystemet, april 2014, 250 000, tjenesteydelse.
CLIMA A.4 Strategi og økonomisk vurdering:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Støtte til udviklingen af emissionshandelsordningens strukturelle foranstaltninger, april 2014, 250 000, tjenesteydelse.
CLIMA B.2 Benchmarking:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Vurdering af muligheder for at håndtere risiko for CO2-udledning efter 2020, april 2014, 250 000, undersøgelse.
Vurdering af de første år af det nye tildelingssystems drift baseret på benchmarks, april 2014, 350 000, undersøgelse.
CLIMA B.3 International CO2-marked, luftfart og søfart:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Støtte til gennemførelsen af eventuelle ændringer af EU's ordning for handel med emissionskvoter vedrørende luftfart i henhold til ICAO-forsamlingen i 2013, juli 2014, 500 000, tjenesteydelse.
CLIMA C.1 Kulstoffattige teknologier:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Teknisk bistand til programmet NER300 (til projekterne tildelt under den første og anden indkaldelse af forslag), maj 2014, 150 000, tjenesteydelse.
Projektering af en EU-tilskyndelsespris for CO2-udnyttelse, maj 2014, 80 000, serviceydelse.
Årlig gennemgang af medlemsstaternes drivhusgasopgørelser i henhold til beslutningen om byrdefordeling i marts 2015, marts 2014, 400 000, tjenesteydelse.
CLIMA C.2 Transport og ozon:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Vurdering af midlerne til CO2-forordninger for lette erhvervskøretøjer efter 2020, marts 2014, 300 000, tjenesteydelse.
CLIMA C.3 Tilpasning:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelser, undersøgelser eller rammekontrakt):
Udvikling af et initiativ til at fremme tilpasningshandling i EU-byer baseret på »Borgmesterpagten«, marts 2014, 1 200 000, tjenesteydelse.
Videreudvikling af forum for klimatilpasning, marts 2014, 150 000, tjenesteydelse.