Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 61054-2016

24/02/2016    S38

Belgija-Bruxelles: Osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima

2016/S 038-061054

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Nacionalni registracijski broj: OIB.02/PO/2016/002/697
Poštanska adresa: CSM 1 05/43
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Odbor regija Europske unije
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1140
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće SESAR
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1323
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima

Referentni broj: OIB.02/PO/2016/002/697
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog ugovora pružiti osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima.

Ugovor je podijeljen u 3 grupe:

za grupe 1 i 2 u ovom pozivu na nadmetanje sudjeluje samo Europska komisija;

za grupu 3 u ovom pozivu na nadmetanje sudjeluju institucije i agencije iz odjeljka I.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66515100 Usluge osiguranja od požara
66515200 Usluge osiguranja imovine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ovog ugovora pružiti osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66515100 Usluge osiguranja od požara
66515200 Usluge osiguranja imovine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ovog ugovora pružiti osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66515100 Usluge osiguranja od požara
66515200 Usluge osiguranja imovine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ovog ugovora pružiti osiguranje za fond zgrada Europske komisije i povezanih institucija i agencija te za stvari u njima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Opseg površina koje treba osigurati približno je:

grupa 1: 770 000 m2;

grupa 2: 792 000 m2;

grupa 3: 550 000 m2.

Vrijednost stvari koje treba osigurati približno je:

grupa 1: 103 000 000 EUR;

grupa 2: 91 000 000 EUR;

grupa 3: 141 000 000 EUR.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

sudjelovanje u ovom postupku nadmetanja otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama i javnim tijelima iz država članica Europske unije ili zajednici ovih gospodarskih subjekata, temeljem sljedeća 2 različita oblika:

— osiguravajuće poduzeće koje djeluje u vlastito ime,

— nekoliko osiguravajućih poduzeća s jednom zajedničkom ponudom.

Osiguravatelj(i) koji dostavlja(ju) ponudu može (mogu) imenovati osiguravajućeg posrednika (agenta) koji će biti jedina osoba za kontakt tijekom postupka nadmetanja te, prema potrebi, za administrativno vođenje ugovora ako im on bude dodijeljen.

Jedno osiguravajuće poduzeće može sudjelovati samo u 1 od prethodno navedenih različitih oblika.

Isto osiguravajuće poduzeće ne smije dostaviti više od 1 ponude za svaku grupu (samostalno ili kao dio zajednice), u protivnom će sve njihove ponude biti automatski isključene čim isto poduzeće bude sudjelovalo u više od 1 ponude. Isto tako, isti osiguravajući posrednik (agent) ne smije djelovati kao jedina osoba za kontakt za više od 1 ponuditelja po grupi u skladu s uvjetima propisanim u uputama, a u protivnom će sve ponude za koje je predmetni agent bio imenovan kao jedina osoba za kontakt biti automatski isključene.

Svaki pojedini član zajednice mora ispunjavati kriterije o neisključivanju. Zajednica kao cjelina mora ispunjavati uvjete sposobnosti (vidjeti točke III.1.2. i III.1.3.), a različiti će članovi zajednice biti solidarno odgovorni za provedbu ugovora.

Ponuditelj prilaže podatke o identitetu (vidjeti Prilog I. uputama), kao i sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1. „Uvjeti za sudjelovanje” ove obavijesti te koji su navedeni u Prilogu I. uputama.

Ponuditelj prilaže dokumentaciju s dokazima s nazivom države u kojoj ima sjedište ili prebivalište, kako je utvrđeno zakonodavstvom njegove zemlje boravišta.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Napomena: uspješni ponuditelj dužan je pod prijetnjom isključenja prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima kojom se potkrjepljuje svečana izjava.

Budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— preslike financijskih izvješća (bilanci i poslovnih računa) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Ako financijska izvješća ili izjava prikazuju prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično poduzeće), izvješća revizora, ovlaštenih računovođa ili jednakovrijedan dokument,

— izvješće o određenom godišnjem prometu ostvarenom tijekom posljednje 3 financijske godine.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bio izabran, ponuditelj mora dostaviti dokaz o prosječnom određenom godišnjem prometu za posljednje 3 financijske godine:

grupa 1: najmanji iznos određenog prometa („osiguranje od požara”): 1 200 000 EUR;

grupa 2: najmanji iznos određenog prometa („osiguranje od požara”): 1 200 000 EUR;

grupa 3: najmanji iznos određenog prometa („osiguranje od požara”): 1 000 000 EUR.

U slučaju ponude za nekoliko grupa, prosječni određeni godišnji promet ponuditelja mora biti barem jednak iznosu koji je zbroj najmanjih iznosa traženih za svaku grupu.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

popis glavnih usluga pruženih tijekom posljednje 3 godine u području obuhvaćenom ovim ugovorom, navodeći nazive i podatke uključenih korisnika te kratak opis (najviše pola A4 stranice) pruženih usluga (opseg, profil, posebni zahtjevi ako postoje itd.). Ako su usluge pružene u okviru konzorcija i ako je ponuditelj pružio samo dio usluga, potrebno je navesti dio koji je ponuditelj stvarno pružio, kao i dio koji su pružili drugi članovi (navodeći opseg usluga koji je povjeren podizvoditeljima ili koji su provela druga poduzeća).

Komisija zadržava pravo od korisnika pruženih usluga tražiti informacije o tome koliko su bili zadovoljni uslugama koje im je pružio ponuditelj.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bio odabran, ponuditelj mora dostaviti dokaz o osiguravanju površine za istog korisnika (ugovor proveden tijekom posljednje 3 godine) od barem:

grupa 1: 100 000 m2;

grupa 2: 100 000 m2;

grupa 3: 100 000 m2.

U slučaju ponude za nekoliko grupa, najmanji traženi iznos mora biti barem jednak iznosu koji je zbroj najmanjih iznosa traženih za svaku grupu.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Dokaz o odobrenju Agencije za financijske usluge i tržišta (Financial Services and Markets Authority – FSMA) za razrede 8. (požar i sile prirode), 9. (druga materijalna šteta) i 13. (opća odgovornost) utvrđenom u Prilogu I. Kraljevskom ukazu od 22.2.2001 i u skladu s člankom 14. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2009 o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ili bilo koje drugo jednakovrijedno odobrenje izdano od strane tijela u drugoj državi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/03/2016
Lokalno vrijeme: 17:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/04/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele prisustvovati dužni su o tome pisanim putem obavijestiti Odjel OIB 02 Javna nabava najkasnije 2 radna dana prije otvaranja ponuda (vidjeti detalje o adresi u točki I.1.).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

36 mjeseci od dodjele ugovora.

VI.3)Dodatni podaci:

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1323

Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju putem internetske stranice. O svim dostupnim novim informacijama za ovaj poziv na nadmetanje bit će obaviješteni putem internetskog sustava javne nabave. Strane koje nisu registrirane na stranici dužne su je redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne saznaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj internetskoj stranici.

Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim razinama sposobnosti, ukupnom procijenjenom opsegu ugovora itd. mogu se pronaći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj internetskoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom EMAS od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost u području okoliša.

2) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave OIB-a pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, koji su dostupni putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Ugovor će imati početno trajanje od 12 mjeseci, a može se obnoviti 3 puta prešutnim dogovorom, svaki put za dodatnih 12 mjeseci.

4) U razdoblju od 3 godine nakon zaključivanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani s kojom je javni naručitelj sklopio ovaj ugovor.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/02/2016