Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 65713-2015

Vis forkortet udgave

25/02/2015    S39    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: DIGIT/R2/PO/2014/043 Cloud-tjenester

2015/S 039-065713

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 27.12.2014, 2014/S 249-440399)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Informationsteknologi, Direktoratet for ressourcestyring og optimering, enheden for ikt-indkøb og kontraktforvaltning, att. hr. Martin Bilbao, kontorchef, rue Belliard 28, kontor 07/142, 1049Bruxelles, BELGIEN. Tlf. +32 22960762. Fax +32 22957702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

I stedet for 

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

[...]

Det Europæiske Miljøagentur, Kongens Nytorv 6, 1050 København K, DANMARK.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ITALIEN.

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Gedimino pr. 16, Vilnius, LV-01103, LETLAND.

[...]

Læses 

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

[...]

Det Europæiske Miljøagentur, Kongens Nytorv 6, 1050 København K, DANMARK.

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius, LITAUEN.

[...]

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet deltager ikke i dette udbud som ordregivende myndighed.

Denne berigtigelse er en opdatering af berigtigelsen offentliggjort i »Supplement til Den Europæiske Unions Tidende« af 28.1.2015, 2015/S 19-029747.