Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 66289-2016

Vis forkortet udgave

27/02/2016    S41    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Sverige-Solna: Undersøgelse af gyldigheden og reproducerbarheden af HAI-Net-redegørelsen om dødelighed

2016/S 041-066289

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 3.12.2015, 2015/S 234-424504)

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, attention: Procurement, Granits väg 8, SE-171 65 Solna, SVERIGE.


Bemærk:

Tildelingsproceduren er blevet erklæret resultatløs.