Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 68967-2020

12/02/2020    S30

Italien-Ispra: Rammetjenesteydelseskontrakt om kortlægning af afgrøder til støtte for GEOGLAM på landsplan »COPERNICUS4GEOGLAM«

2020/S 030-068967

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postadresse: Via Enrico Fermi 2749
By: Ispra
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt om kortlægning af afgrøder til støtte for GEOGLAM på landsplan »COPERNICUS4GEOGLAM«

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedformålet er at styrke nationale og regionale landbrugsovervågningssystemer i GEOGLAM-partnerlande ved at tilgængeliggøre basisprodukter til overvågning af afgrøder, der er baseret på Sentinel-data, og som supplerer de eksisterende produkter fra Copernicus-Landovervågningstjenesten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesten vil levere hurtig kortlægning af afgrødetyper (1 gang i landbrugets vækstsæson og 1 gang ved slutningen af vækstsæsonen) og afledte lag og oplysninger (dvs. maske for dyrkede arealer, areal dækket af afgrødetype) til interesseområdet, der angives af landskontrakten og godkendes af GEOGLAM-sekretariatet. Handlingen er baseret på anvendelsen af billedmateriale fra Copernicus Sentinel 1 og 2 samt in situ-indsamling af data fra feltundersøgelser.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/02/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2020