Tjenesteydelser - 73186-2018

17/02/2018    S34

Luxembourg-Luxembourg: EIB - EIB-Gruppen — Midlertidigt personale til protokoltjenester

2018/S 034-073186

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100 Bvd konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eib.org
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3265
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EIB-Gruppen — Midlertidigt personale til protokoltjenester

Sagsnr.: MHA-1447
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EIB, repræsenterende EIB-Gruppen, iværksætter et udbud (Offentligt publiceret procedure) med det formål at etablere en rammeaftale med 1 tjenesteyder til at dække leveringen af tjenester til EIB's protokol- og arrangementsafdeling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteudbyderen forventes at levere kvalificeret og uddannet personale i 2 kategorier: Bestyrer (Maître d’Hôtel) og overtjener (Chef de Rang) til at byde EIB's gæster velkommen og betjene dem i vores spisesale ved skriftlig anmodning.

Det er meget vigtigt at det midlertidige personale foreslået af tjenesteudbyderen, der arbejder for EIB-Gruppens lokaler, overholder fortrolighedsbestemmelserne i forhold til gæsterne/møderne.

Målsætningen er at fastholde EIB-Gruppens meget høje standarder for at byde gæster på alle niveauer velkommen. EIB-Gruppen har behov for en tjenesteudbyder, der er fleksibel, og som lever op til de høje udvælgelsesstandarder og leverer regelmæssige og tilfredsstillende tjenester vedrørende rekruttering/uddannelse af midlertidigt personale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen vil blive indgået for en periode på 1 (ét) år, at regne fra datoen for dens ikrafttræden, inklusive en 2-måneders testperiode, som beskrevet i udbudsmaterialet. Den kan forlænges stiltiende i 3 (tre) yderligere perioder på 1 (ét) år hver, op til højst 4 (fire) år i alt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/03/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/04/2018
Tidspunkt: 15:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter anmodning vil protokollen fra åbningen af buddene blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrunewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2018