Varer - 73535-2019

15/02/2019    S33    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Aalborg: Bandager

2019/S 033-073535

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Mads Seirup
Telefon: +45 21594170
E-mail: mns@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høringsproces vedr. tværoffentligt udbud på sårprodukter

Sagsnr.: U050066mns18
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141113
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høringsproces

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141000
33141110
33141111
33141112
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med det tværoffentlige udbudssamarbejde på sårprodukter mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland inviteres potentielle tilbudsgivere til deltagelse i høringsprocessen.

Høringsprocessen giver mulighed for skriftlig kommentering af kravspecifikation og tilbudsliste.

Tilbudslisten vil først være tilgængelig primo uge 8.

Materialet kan downloades via EU-Supply.

Potentielle tilbudsgivere bedes indsætte kommentarer i kravspecifikationens felt ”Leverandør besvarelse” (Kolonne ”D”).

Udbuddet vil tage udgangspunkt i en fællescentral logistikløsning for de nordjyske kommuner og Regionen.

Dermed skal potentielle tilbudsgivere forvente levering til regionens centrallagerfunktion.

Potentielle tilbudsgivere skal forvente, at uddannelse/service vil indgå i den endelige materiale og vil dermed ikke indgå i høringsfasen.

Frist for kommentarer til materialet er den 14.3.2019.

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt igennem beskedmodulet i EU-Supply.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/02/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2019