Usluge - 74111-2020

14/02/2020    S32

Nizozemska-Haag: Usluge zaštitara

2020/S 032-074111

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 029-065935)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europol
Poštanska adresa: Eisenhowerlaan 73
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Poštanski broj: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Telefaks: +31 703180808
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europol.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge zaštitara

Referentni broj: 2003/G/D
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79713000 Čuvarske službe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovome je postupku nabave cilj dodijeliti jedinstveni okvirni ugovor za pružanje usluga zaštitara.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/02/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 029-065935

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: I.3)
Umjesto:

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti dostavljeni na prethodno navedenu adresu.

Glasi:

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se dostaviti elektroničkim putem na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5996

VII.2)Ostali dodatni podaci: