Roba - 81849-2020

19/02/2020    S35

Belgija-Bruxelles: Nabava sigurnosnog namještaja

2020/S 035-081849

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 012-022861)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité HR.DDG.R.1 «Finances, marchés publics & contrôle interne»
Poštanska adresa: Bureau SC11 06/049
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava sigurnosnog namještaja

Referentni broj: HR/R1/PO/2019/040
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44421300 Sefovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ugovora nabava, isporuka i održavanje sigurnosnog namještaja i opreme koji će se postaviti u zgrade koje koristi i/ili kojima upravlja Komisija u Belgiji i Luksemburgu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/02/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 012-022861

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 17/02/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 28/02/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 02/03/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: