Tjenesteydelser - 83401-2022

16/02/2022    S33

Luxembourg-Luxembourg: EIB's resiliensinitiativ — Serbien — UPFI (Urban Projects Finance Initiative) — Projektforberedelse, Teknisk bistand til bytransport og regenerering af jernbanekorridoren i Niš (Serbien)

2022/S 033-083401

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010463001
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10195
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EIB's resiliensinitiativ — Serbien — UPFI (Urban Projects Finance Initiative) — Projektforberedelse, Teknisk bistand til bytransport og regenerering af jernbanekorridoren i Niš (Serbien)

Sagsnr.: AA-010463-001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med opgaven er at levere en planlægningsramme for investeringer i mobilitet og transport i Niš (Serbien) og for nyanvendelse og renovering af bybanekorridoren. Der skal udarbejdes en plan for bæredygtig bytransport, og et program med prioriterede investeringer skal fastlægges med henblik på finansiering fra EIB. Den anslåede kontraktgennemførelsesperiode er 15 måneder. Tjenesteyderen forventes at mobilisere to ledende eksperter med speciale i bytransport og byplanlægning samt anden rettidig ad hoc-ekspertise på kort sigt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 499 999.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: RS Srbija/Сpбија / Serbia
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal leveres i byen Niš i Serbien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Jf. ovenstående.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 499 999.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den ordregivende myndighed kan efter eget skøn og med forbehold for til rådighed stående midler og tjenesteyderens tilfredsstillende udførelse foretage en udvidelse af kontraktens løbetid og/eller omfang.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/03/2022
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2022