Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 84662-2023

10/02/2023    S30

Danmark-Vejle: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2023/S 030-084662

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Ries
E-mail: Hans.Christian.Ries@rsyd.dk
Telefon: +45 29201561
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rsyd.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: hans.christian.ries@rsyd.dk
Telefon: +45 29201561
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rsyd.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352953&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

RHS Forhåndsmeddelelse

Sagsnr.: 22/15112
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forhåndsmeddelelse om vedligeholdelse, support og videreudvikling af RHS (Regionerne Høringssystem). Udbuddet påtænkes gennemført som udbud med forhandling.

Regionerne og Vejdirektoratet (Ordregiver) ønsker med denne forhåndsmeddelelse at tilkendegive at de har til hensigt at offentliggøre overstående udbud ultimo februar.

Denne forhåndsmeddelelse er således alene af vejledende karakter og udtryk for en generel orientering til markedet for potentielle ansøgere/tilbudsgivere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48329000 Billedbehandlings- og arkiveringssystem
48610000 Databasesystemer
48614000 Dataregistreringssystem
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72253200 Systemsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

RHS (Regionernes Høringssystem) er udviklet og idriftsat som et færdigt webbaseret system til brug for publicering og høring af parternes planer og tilladelser mm. Parterne ønsker at indgå aftale med en ekstern IT-leverandør om vedligehold, support og videreudvikling af RHS.

Ved påtænkte udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling af systemet (Regionernes Høringsportal System).

Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele:

(a) Vedligeholdelsesdelen

Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv.

(b) Supportdelen

Supportdelen omfatter løbende support til regionernes projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier:

Generel support – dvs. support på de elementer af Systemet, der er fælles for alle regionerne og finansieres af RHS Samarbejdet.

Lokal Support – dvs. support på regionale installationer af Systemet. Lokal Support er omfattet af Kontrakten, men finansieres af de enkelte regioner.

(c) Videreudvikling

Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af regionerne, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis regionerne i øvrigt ønsker at opgradere Systemet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad fælles udbud:

RHS samarbejdet består af Regionernes miljøforvaltninger og Vejdirektoratet, som alle indgår som parter i kontrakten.

Ad estimeret værdi:

Den anslåede værdi som anført i del II.1.5 er udtryk for ordregivers skøn af værdien af kontrakten over en 6 årig periode.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2023