Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 88817-2018

28/02/2018    S41

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Nabava proizvoda radi podrške IT infrastrukturi i operativnim uslugama za Grupu EIB-a

2018/S 041-088817

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 247-516960)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava proizvoda radi podrške IT infrastrukturi i operativnim uslugama za Grupu EIB-a

Referentni broj: OP-1456
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Opseg je ovog poziva na nadmetanje postavljanje kanala za kupnju određenih hardverskih i softverskih proizvoda (te njihovo instaliranje, održavanje, integraciju i srodne usluge) za podršku IT krajnjim korisnicima, infrastrukturi i mreži te jedinstvenim komunikacijskim uslugama i aktivnostima odgovarajuće organizacijske jedinice Odjela za informatičku tehnologiju Europske investicijske banke.

Potpisat će se višestruki okvirni sporazumi s do 3 pružatelja usluga.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/02/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 247-516960

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 05/03/2018
Glasi:
Datum: 19/03/2018
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 07/03/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 21/03/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: