TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 92115-2022

21/02/2022    S36

Danmark-Vejle: Medicinske forbrugsmaterialer

2022/S 036-092115

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Dam
E-mail: Janni.Holm.Dam@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: janni.holm.dam@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: janni.holm.dam@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rn.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=323924&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog i forbindelse med forestående udbud af Mesh til hernia

Sagsnr.: 22/9122
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med forberedelse af udbuddet ønsker Region Syddanmark via markedsdialog at få udvidet sin viden om muligheder og risici ved udbud af området. Der er tale om en mundtlig dialog, hvor alle relevante markedsaktører opfordres til at deltage i individuelle dialogmøder med Region Syddanmark. Det er muligt at afholde dialogmødet, som et online møde, hvis det foretrækkes af den enkelte leverandør. Tilmelding til dialogmøder skal foregå som beskrevet under afsnit 11.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med forberedelse af udbuddet på Mesh til hernia, ønsker Region Syddanmark at få udvidet sin viden om området samt muligheder og risici inden at kravspecifikation skal udarbejdes i samarbejde med brugergruppen. Dialogen forventes overordnet at omfatte følgende: Hvordan har markedet udviklet sig siden seneste udbud, og hvilken udvikling forventes i nærmeste fremtid? Hvilke øvrige produkter/relaterede områder kunne tænkes ind i udbuddet? Eventuelle input til hensigtsmæssig inddeling i delaftaler?

Tilmelding til dialogmøde skal fremsendes til Region Syddanmark senest mandag den 28.02.2022, kl. 12:00.Tilmelding skal fremsendes til Janni Holm Dam og bedes sendes via besked-modulet i regionens E-sourcing system CTM (https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK).

Ved tilmelding bedes leverandøren angive, hvor mange personer der forventes at deltage i dialogmødet, samt hvilke(n) mailadresse(r), der skal inviteres til mødet. Leverandøren kan desuden tilkendegive, hvilke af de foreslåede mødedatoer, der foretrækkes. Det enkelte dialogmøde forventes at blive afholdt den 15/3, 17/3, 25/3 eller 5/4. Ønskes der et online møde skal det eksplicit fremgå af tilmeldingen.

Der fremsendes konkrete mødeindkaldelser til den enkelte leverandør i uge 10. Endelig dagsorden for mødet udsendes sammen med mødeindkaldelsen. Dagsordenen vil være identisk for alle dialogmøder. Leverandørens eventuelle forslag til generelt dagsordenspunkt skal fremsendes i forbindelse med tilmeldingen.

Leverandøren må gerne, men skal ikke, medbringe vareprøver til mødet, såfremt det er uden udgifter for Region Syddanmark. Leverandøren må ikke efterlade vareprøverne med mindre andet aftales.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2022