Bygge og anlæg - 93827-2020

26/02/2020    S40

Italien-Ispra (VA): Renovering af det kombinerede el-, varme- og køleanlæg ved JRC-Ispra

2020/S 040-093827

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Postadresse: Via Enrico Fermi 2749
By: Ispra (VA)
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af det kombinerede el-, varme- og køleanlæg ved JRC-Ispra

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251220 Bygge-anlægsarbejde: kraftvarmeværker
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektering og opførelse af el-, varme- og køleanlægget ved JRC-Ispra

Kontraktens hovedleverancer omfatter:

— detaljeret projektering,

— opførelse, testning, idriftsættelse, opsætning og opstart af anlæggene,

— drifts- og vedligeholdelsestjenester.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45251220 Bygge-anlægsarbejde: kraftvarmeværker
45210000 Byggearbejde
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71334000 Maskintekniske og elektrotekniske tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genstanden for udbuddet er renovering af det kombinerede el-, varme- og kølesystem ved JRC Ispra-anlægget via opførelse af et nyt anlæg, der skal huses i en ny bygning (som ikke er omfattet af kontraktens genstand).

Aktiviteter under kontrakten omfatter projektering, bygge- og anlægsarbejder, drift og vedligeholdelse. Der vil desuden kunne bestilles hjælpeleverancer i forbindelse med trigenerationsanlægget.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2020