Tjenesteydelser - 94247-2019

28/02/2019    S42

Italien-Ispra: Levering af flyttetjenester i forbindelse med kontorer, laboratorier og andet udstyr ved Det Fælles Forskningscenter — anlægsområde Ispra — Italien

2019/S 042-094247

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC (Joint Research Centre), JRC.R (Support Services), JRC.R.I.3 (Logistics)
Postadresse: Via Enrico Fermi 2749
By: Ispra
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-mail: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4403
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4403
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af flyttetjenester i forbindelse med kontorer, laboratorier og andet udstyr ved Det Fælles Forskningscenter — anlægsområde Ispra — Italien

Sagsnr.: JRC/IPR/2019/OP/0168
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det fælles forskningscenters (JRC) Ispra-anlægsområde dækker et areal på 166 hektar og består af ca. 210 bygninger. De særlige aktiviteter, der udføres ved JRC, forudsætter en løbende tilpasning af strukturer og organisation med hyppige flytninger af personer og ejendom internt på anlægget. Denne kontrakt omfatter flytning (inklusive eventuel afmontering og genmontering) af kontorer, laboratorier og små værksteder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af flyttetjenester i forbindelse med kontorer, laboratorier og andet udstyr ved Det Fælles Forskningscenter — anlægsområde Ispra — Italien.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten fornys automatisk 1 gang med 24 (fireogtyve) måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/04/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/04/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIEN, edificio 101, sala riunioni n. 1003.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Hvert 4. år.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2019