Varer - 95353-2019

28/02/2019    S42    - - Varer - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Brabrand: Motorkøretøjer til godstransport

2019/S 042-095353

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 040-089882)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Frands Vidstein Petersen
Telefon: +45 29209193
E-mail: fvp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a2be3f88-145a-4f32-830c-c77e19bf09c6/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af 8 varebiler til Natur og Vej Service

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34130000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af 8 varebiler til Natur og Vej Service.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 040-089882

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 30/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 30/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: II.2.6)
Delkontraktnr.: 3
Placering af det tekststykke, der skal ændres: II.2.6) Anslået værdi
I stedet for:
Læses:

1 200 000

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: