We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjenesteydelser - 96770-2019

01/03/2019    S43    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Italien-Parma: Udarbejdelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsaktiviteter inden for EFSA's europæiske stipendieprogram om fødevarerisikovurdering

2019/S 043-096770

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Postadresse: Via Carlo Magno 1A
By: Parma
NUTS-kode: ITH52
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udarbejdelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsaktiviteter inden for EFSA's europæiske stipendieprogram om fødevarerisikovurdering

Sagsnr.: OC/EFSA/ENCO/2019/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det europæiske stipendieprogram om risikovurdering er et initiativ fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet til styrkelse af Europas kapacitet for risikovurdering vedrørende fødevaresikkerhed samt opbygningen af videnssamfundet for risikovurdering. Programmet er hovedsageligt udarbejdet til at tilbyde et 1-års stipendiat til en tjenestepraktik med aktiv læring akkompagneret af et specifikt uddannelsesprogram vedrørende fødevarerisikovurdering, med den hensigt at tiltrække videnskabsfolk, der er i starten eller midten af deres karriere, og som har begrænset erfaring med risikovurdering vedrørende fødevaresikkerhed. Modtagere af stipendiet vil blive placeret i artikel 36-organisationer med solid risikovurderingskapacitet i andre medlemsstater for at opbygge kapacitet på tværs af organisationer og medlemsstater og dermed bidrage til harmonisering af metodologier og praksisser inden for EU. Formålet med denne udbudsprocedure er at udvælge en kontrahent til opdatering af uddannelsesmaterialer, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsaktiviteter inden for EFSA's europæiske stipendiatprogram om fødevarerisikovurdering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakttype: enkelt rammeaftale

Rammeaftalens varighed: 1 år + automatisk forlængelse op til 3 gange til en samlet maksimal varighed på 4 på hinanden følgende år.

Budgetinformation: det finansielle loft for rammeaftalens specifikke kontrakter i den samlede maksimumsperiode på 4 på hinanden følgende år er 750 000 EUR.

Der er allerede indregnet 10 % til uforudsete udgifter og mulige indeksforhøjelser af prisen i dette finansielle loft.

Det forventes, at 3 stipendiecyklusser vil kunne dækkes af det tilgængelige budget, inklusive alle forberedende og logistiske arbejder beskrevet i disse udbudsspecifikationer.

Mulig forhøjelse af rammeaftalens budget: I henhold til Bilag I, afsnit 2, artikel 11, stk. 1, litra e) til finansforordningen forbeholder EFSA sig retten til at iværksætte et nyt udbud med forhandling med den kontrahent, der vælges i forbindelse med dette udbud, hvad angår nye tjenesteydelser, der består i en gentagelse af lignende tjenesteydelser, i løbet af de 3 år, som følger underskrivelsen af den oprindelige kontrakt.

Denne forhøjelse vil være på højst 50 % (375 000 EUR) af det oprindelige budget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2019
Tidspunkt: 14:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 14:30
Sted:

EFSA's lokaler, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, ITALIEN

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2019