Usluge - 101309-2019

04/03/2019    S44    Usluge - Rezultati natječaja za projektiranje - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Arhitektonske i srodne usluge

2019/S 044-101309

Rezultati projektnog natječaja

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/1, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA OIB: 87490332083
E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr
Telefon: +385 14816151

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.d-a-z.hr

Adresa profila kupca: https://tinyurl.com/ydh45hbo

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkoj rješenja GK Grada Zagreba – Paromlin

Referentni broj: 3527-2018-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71200000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno točki 1.4. Uvjeta Natječaja.

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

Sukladno točki VII. Kriteriji za analizu i ocjenu natječajnih radova iz Uvjeta Natječaja.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 210-480798

Odjeljak V: Rezultati natječaja

Natječaj je prekinut bez dodjele nagrada.: ne
V.3)Pobjednik i nagrade
V.3.1)Datum odluke ocjenjivačkog suda:
25/02/2019
V.3.2)Podaci o sudionicima
Broj sudionika koji će se razmatrati: 20
Broj sudjelujućih MSP-ova: 0
Broj sudionika iz drugih država: 1
V.3.3)Naziv(i) i adresa(-e) pobjednika natječaja
Službeni naziv: UPI-2M d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 66037779887
Poštanska adresa: Bleiweisova 17
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Pobjednik je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.3.3)Naziv(i) i adresa(-e) pobjednika natječaja
Službeni naziv: Blos d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 16180131470
Poštanska adresa: Sortina 59
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Pobjednik je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.3.3)Naziv(i) i adresa(-e) pobjednika natječaja
Službeni naziv: ZDL arhitekti d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27069403785
Poštanska adresa: Ante Starčevića 4
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@zdlarhitekti.hr
Telefon: +385 1322509
Pobjednik je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.3.3)Naziv(i) i adresa(-e) pobjednika natječaja
Službeni naziv: Arhitektonski atelier deset d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 62717654698
Poštanska adresa: Kneza Mislava 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ivan.mucko@gmail.com
Telefon: +385 14812302
Telefaks: +385 14612770
Pobjednik je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.3.3)Naziv(i) i adresa(-e) pobjednika natječaja
Službeni naziv: Studio Fabula
Poštanska adresa: Cornelis Trompstraat 82
Mjesto: RS Delft Nizozemska
NUTS kod: NL
Poštanski broj: 2628
Država: Nizozemska
Pobjednik je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.3.4)Vrijednost nagrade(a)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/02/2019