Usluge - 101572-2021

01/03/2021    S41

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za pružanje usluga mobilne telefonije

2021/S 041-101572

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 019-043163)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Frontex — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Nacionalni registracijski broj: 140232006
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://frontex.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://frontex.europa.eu/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga mobilne telefonije

Referentni broj: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64210000 Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog postupka nabave sklapanje okvirnog ugovora o uslugama s jednim gospodarskim subjektom za pružanje usluga mobilne telefonije članovima osoblja i dodatnom odabranom osoblju.

Okvirni ugovori koji proizlaze iz ovog nadmetanja bit će izvor usluga za sljedeća područja:

1) nabava SIM kartica s pretplatom za mobilne govorne, tekstualne i podatkovne usluge na geografski raspršenim lokacijama u državama članicama EU-a i u drugim zemljama izvan EU-a;

2) nabava rješenja za kontrolu upotrebe mobilnih usluga, uključujući upravljanje podatkovnim i glasovnim tarifama, konfiguraciju usluga na posebnim SIM karticama i;

3) osiguravanje stručne službe za pomoć u rješavanju problema u slučaju nezgoda i podrške za usluge koja radi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

Nabava hardvera za mobilnu telefoniju (mobilnih telefona, tableta, pametnih telefona, modema itd.) izvan je opsega ovog postupka nabave.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 019-043163

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 03/03/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 16/03/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 05/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 18/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Produljenje roka za zaprimanje ponuda zbog ublažavanja dokaza o sukladnosti za jedan uvjet sposobnosti u uputama za nadmetanje.