Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 103036-2017

21/03/2017    S56

Belgien-Bruxelles: Afbødning af en ny smitsom sygdom hos salamandere til modvirkning af et tab af europæisk biodiversitet

2017/S 056-103036

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afbødning af en ny smitsom sygdom hos salamandere til modvirkning af et tab af europæisk biodiversitet.

Sagsnr.: ENV.B.3/SER/2016/0028.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

På grundlag af observationer af en stor dødelighed blandt salamandere i Nederlandene kunne man i 2013 beskrive en ny svampeinfektion, der dræbte salamandere. Hvis der ikke handles nu for at afbøde de negative konsekvenser af denne sygdom, vil Europa hurtigt kunne opleve en masseudryddelse af salamanderarter. Arbejdet, der skal udføres inden for denne kontrakt, vil bestå i at kortlægge det nuværende omfang og udbredelsen af sygdommen i Europa, indføre et tidligt varslingssystem, udvikle nødhandlingsplaner på kort sigt og fremlægge bevis for koncepter for bæredygtige tiltag til afbødning på lang sigt. Kontraktens mål, tiltag og resultater skal præsenteres på et dertil oprettet websted.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — enkelt tjenesteydelseskontrakt på 900 000 EUR af en varighed på 36 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og tildeling af ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 124-221565
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.027731/2017/750768/SER/ENV.D.3
Betegnelse:

Afbødning af en ny smitsom sygdom hos salamandere til modvirkning af et tab af europæisk biodiversitet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/03/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Universiteit Gent
Postadresse: Sint-Pietersnieuwstraat 25
By: Gent
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 9000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON)
Postadresse: Toernooiveld 1
By: Nijmegen
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 6525 ED
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Universität Trier
Postadresse: Universitätsring 15
By: Trier
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 54296
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)
Postadresse: 3 rue Michel-Ange
By: Paris
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 75794
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Università degli studi di Genova (UNIGE)
Postadresse: via Balbi 5
By: Genova GE
NUTS-kode: IT ITALIA
Postnummer: 16126
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Zoological Society of London
Postadresse: Regent's Park
By: London
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: NW1 4RY
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Postadresse: Serrano, 117
By: Madrid (Madrid)
NUTS-kode: ES ESPAÑA
Postnummer: 28006
Land: Spanien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Natagora
Postadresse: rue Nanon 98
By: Namur
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 5000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 900 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 900 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Bemærk, at udbuddet tidligere blev offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med en lidt anderledes titel: afbødning af nye smitsomme sygdomme hos padder til at udligne tab af europæisk biodiversitet som krævet i habitatdirektivet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2017